Laatste nieuws:

NIEUWEGEIN, 9 februari 2017 14:54

Test: aan welke richtlijn moet uw product voldoen?

Ondernemers moeten voldoen aan allerlei Europese normen en richtlijnen. Vaak is door de bomen het bos niet meer te zien. Om u te helpen selecteren aan welke eisen u moet voldoen, hebben wij samen met adviesbureau PKM een test gemaakt. Deze staat nu online!

'
1/1

Het industriële midden- en kleinbedrijf wordt regelmatig geconfronteerd met nieuwe Europese wetgeving, zoals Europese richtlijnen, CE-markering, conformiteitsverklaringen en certificering. Maar aan welke eisen moet u met uw nieuwe product voldoen?
Klik hier om meteen door te gaan naar de test. 

Enkele van de doelstellingen van de Europese Economische Gemeenschap (1958) zijn het harmoniseren van regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en het waarborgen van vrij handelsverkeer. Daarvoor zijn er Europese richtlijnen ontstaan zijn, die door de lidstaten in nationale wetgeving werden omgezet. De Europese richtlijnen (wetten) beperken zich tot de dringende minimale eisen m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast buigen Europese technische commissies zich over de harmonisatie van NEN-, DIN- ISO- en BS-normen, met als resultaat de door de lidstaten overeengekomen EN-normen.

Machinerichtlijn

Enkele belangrijke richtlijnen voor ondernemers in het industriële mkb zijn de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn Elektro-Magnetische Compatibiliteit. De structuur in de richtlijnen is vergelijkbaar en er komen een aantal vragen aan de orde. Bijvoorbeeld: Wordt aan de fundamentele eisen voldaan, genoemd in de bijlage van de richtlijn. Of: Is alles goed gedocumenteerd, zodat in geval van calamiteiten de fabrikant kan aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen?

Geharmoniseerde normen

Daar waar de wettelijk verplichte richtlijnen de algemene kaders scheppen zoals hierboven aangegeven, vullen geharmoniseerde normen (EN-normen) de details in. Maar zoals wetten verplicht zijn, zijn normen dat zeker niet, met één uitzondering: de bouwproductenrichtlijn. Deze richtlijn verplicht een fabrikant om de betreffende productnorm te gebruiken. Voor staal- en aluminiumconstructies is dat de NEN-EN 1090-1, die certificering met een FPC verplicht stelt. Wel heeft de Nederlandse overheid er een handje van om toch bepaalde normen aanvullende op Europese wetgeving bindend te verklaren. Dit mag niet van Brussel, maar Den Haag doet het toch.

Internationale normen

Zoals geharmoniseerde normen, met uitzondering van de bouwproducten, niet verplicht zijn, zijn internationale normen dat ook niet. Denk hierbij aan ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 26000 (maatschappelijk verantwoord ondernemen), ISO 27001 (data veiligheid) etc. Dit zijn normen waarvoor een bedrijf zich vrijwillig kan laten certificeren. Binnen deze certificatie zal men uiteraard geheel aan de normeisen moeten voldoen. Hoewel niet verplicht, zien we in de praktijk toch dat veel grotere bedrijven en overheden dergelijke certificeringen verplicht stellen en zo kan het zijn dat veel mkb-ondernemers zich toch verplicht voelen om ISO 9001 of ISO 14001 gecertificeerd te worden. Wettelijk niet verplicht, maar als de klant het eist kan men toch weinig anders.

Naast de verplichtingen van de fabrikant als leverancier van producten, heeft de fabrikant als werkgever ook verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. De verplichte uitvoering van een risico inventarisatie en -evaluatie (RIE) biedt de werkgever de mogelijkheid tot het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden. In de RIE wordt van de werkgever gevraagd om alle machines, installaties en gereedschappen die hij aan zijn werknemers beschikbaar stelt, te toetsen aan de minimale veiligheidseisen zoals vastgelegd in de (Europese) Richtlijn Arbeidsmiddelen. Naast het beschikbaar stellen van veilige arbeidsmiddelen, wordt vooral van de werkgever, maar ook van de werknemer, verwacht dat wordt toegezien op een veilig gebruik van deze arbeidsmiddelen en in het algemeen op het veilig werken in een onderneming.

Conclusie

Europese richtlijnen zijn wetten en moeten gevolgd worden. Elk bedrijf heeft de plicht uit te zoeken aan welke wetten en richtlijnen men zich dient te houden. Qua normen mag elk bedrijf zelf uitzoeken, met uitzondering van bouwproducten, welke norm het wil gebruiken of volgens welke norm het zich wil laten certificeren. Dit wordt in hoge mate bepaald door de markt.

www.pkmadviesmetaal.nl

bron: Vraag en Aanbod

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (7)

5 juni 2024 - Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Vision, Robotics & Motion
10 juni 2024 - Frankfurt Am Main (D)
ACHEMA
19 juni 2024 - Metaal Kathedraal, Utrecht
FEDA Business Inspiration Day
1 oktober 2024 - Evenementenhal Gorinchem
METAVAK
3 oktober 2024 - Kortrijk Expo, Kortrijk (B)
ABISS
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Motek
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Vision

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden