Laatste themanieuws:

Disclaimer

 

Deze website is een product van MYbusinessmedia Holding B.V. ab staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is ab aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van ab zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van MYbusinessmedia Holding B.V. worden gebruikt op welke wijze dan ook.

 

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij MYbusinessmedia Holding B.V. of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYbusinessmedia Holding B.V. niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Aandrijven en Besturen (ongeacht de drager) of op aandrijvenenbesturen.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Aandrijven en Besturen of aandrijvenenbesturen.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Aandrijven en Besturen of aandrijvenenbesturen.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via redactie@aandrijvenenbesturen.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Aandrijven en Besturen of aandrijvenenbesturen.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.

MYbusinessmedia Holding B.V. (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Aandrijven en Besturen) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. Indien u inbreuk maakt op de rechten van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

 

Sitevoorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MYbusinessmedia Holding B.V. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MYbusinessmedia Holding B.V wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia die op deze site van toepassing zijn.

 

Privacy Statement

MYbusinessmedia Holding B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

MYbusinessmedia Holding B.V. legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia Holding B.V., of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
MYbusinessmedia Holding B.V.
T.a.v. klantenservice
Postbus 58
7400 AB Deventer
klantenservice@mybusinessmedia.nl

Lees hier onze uitgebreide privacystatement .

 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van MYbusinessmedia Holding B.V. te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier

Wilt u uw cookie-instellingen wijzigen, dan kan dat hier

 

 

© MYbusinessmedia Holding B.V.

Nieuwsbrief

De gratis ab e-nieuwsbrief verschijnt eenmaal per week. Meld u aan en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de Motion & Control branche.

 

Meld u nu aan!AB nieuwsbrief