Laatste nieuws:

14 februari 2022 13:55

Ingezonden mededeling: Hoe je dé ideale leider bent voor ieder type werknemer

Elk team bestaat uit een diversiteit aan werknemers met elk een eigen persoonlijkheid, unieke vaardigheden en kennis. Het is als leidinggevende of manager van belang met de verschillende type werknemers op een manier om te gaan dat je er het beste uit naar boven haalt. Er zijn daarvoor een aantal leiderschapsstijlen te onderscheiden waar je in de praktijk gebruik van kan maken.

Afbeelding van Magic Creative via Pixabay'
Afbeelding van Magic Creative via Pixabay
1/1
Meer over
Personen

Door: Team Lequal

Kies voor situationeel leiddinggeven

Het is om voor elk type werknemer de ideale leidinggevende te zijn belangrijk om je te richten op situationeel leidinggeven. Dat betekent dat jij de wijze van leiderschap aanpast aan de werknemers en aan de situatie. Deze stijl kent vier verschillende leiderschapsstijlen en is gebaseerd op het Situationeel Leiderschapsmodel.

Sturend leidinggeven

Zijn er in je team nieuwe werknemers of ontbreekt de ervaring dan is het aan te raden om op een sturende manier leiding te geven. Het lukt deze werknemers niet om zonder sturing de taken uit te voeren en met het geven van duidelijke richtlijnen en instructies lukt dat wel. Bij deze sturende manier van leidinggeven controleer je na afloop of de werknemers de werkzaamheden op correcte wijze hebben uitgevoerd. Overigens werkt deze leiderschapsstijl eveneens perfect als er sprake is van tijdsdruk.

Begeleidend leidinggeven

Een variant van sturend leiddinggeven, betreft begeleiding bieden om werknemers op te leiden met als doel deze uiteindelijk zelfstandig de werkzaamheden te laten doen. Er is hierbij ook sprake van sturing, maar je combineert deze stijl met het bieden van ondersteuning. Daarbij geef je uitleg, maar sta je eveneens open voor suggesties van de kant van de werknemers. Deze stijl voorziet in het vergroten van kennis en betrokkenheid maar kent ook motiverende elementen.

Steunend leidinggeven

Steunend leidinggeven aan werknemers betekent dat er minimale sturing nodig is en het leiden meer gericht is op het bieden van ondersteuning. Dat betekent onder meer dat je beschikbaar bent voor vragen of als er een probleem ontstaan. Een van de kenmerken is dat voor besluitvorming de verantwoordelijkheden gedeeld zijn. Dit is een ideale stijl voor werknemers die het werk aankunnen, maar waarbij de sfeer niet optimaal is of waarbij er sprake is van een hoge werkdruk. Er ontstaat hierdoor vaak een wat teruggetrokken of onzekere houding terwijl de werknemer wel in staat is om de taken uit te voeren. Ga daarom in gesprek met deze werknemers en buig je samen over vragen en problemen om tot een oplossing te komen.

Delegerend leiddinggeven

Bij een delegerende leiderschapsstijl is er zowel weinig ondersteuning als weinig sturing. De werknemers voeren de taken zelfstandig uit en je geeft hen de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen en tot besluitvorming te komen. Deze stijl is ideaal om toe te passen op werknemers die het werk kunnen en graag willen doen. Mochten werknemers tegen problemen aanlopen dan is het altijd mogelijk om op jou een beroep te doen. Uiteraard kan je als leidinggevende kaders opstellen en betrokkenheid tonen door samen te brainstormen. Het is bij een delegerende leiderschapsstijl namelijk belangrijk dat je niet geheel onzichtbaar bent.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb