Laatste nieuws:

12 juni 2008 23:40

Festo bij 50 best geleide ondernemingen in Nederland

Festo is winnaar in de Deloitte competitie ‘Building the Best' en behoort tot de 50 best geleide ondernemingen in Ne­derland.

Building the Best'
Building the Best
1/1
Meer over
Bedrijven

Deze 50 mkb-bedrijven geleid door een directeur grootaandeelhouder (DGA) blinken uit in financieel management, talentmanagement en inzet van technologie. De winnende bedrijven mogen een jaar lang de titel ‘Netherlands 50 Best Managed Companies' voeren. Op 4 juni a.s. zullen de managementteams van de winnende mkb-bedrijven tijdens een feestelijk gala worden gehuldigd.

De jury concludeert in haar eerste rapport dat de Nederlandse groot-mkb bedrijven goed scoren als het gaat om financieel management, om het aantrekken en behouden van talent en om het slim benutten van technologie. Zwak tot matig ontwikkeld zijn het risicomanagement, het aangaan van strategische allianties en ontwikkeling van leiderschap. Op zowel de sterke als de zwakke punten krijgen de winnaars feedback en coaching van adviseurs van Deloitte.

Het is voor de eerste keer dat een onafhankelijke en deskundige jury onder leiding van Thijs Wöltgens, voorzitter Kamers van Koophandel Nederland, de 50 best geleide ondernemingen in Nederland heeft geselecteerd. In totaal hebben 130 grotere mkb-bedrijven meegedaan in de competitie ‘Building the Best', een initiatief van accountants- en adviesorganisatie Deloitte in nauwe samenwerking met Universiteit Nijenrode, de Kamers van Koophandel, VNO/NCW en de Stichting Ondernemersklankbord.

‘Building the Best' richt zich - in tegenstelling tot veel andere ondernemersprijzen - op de grotere mkb-bedrijven (meer dan 50 werknemers en een omzet van meer dan 10 miljoen euro) in alle industriële sectoren en niet-beursgenoteerd. De waardering ‘Best geleide onderneming' is een waardering voor de gehele onderneming, en niet uitsluitend de ondernemer zelf. De jury kijkt in de beoordeling niet alleen naar omzet of groei, maar vooral ook naar strategie en uitvoering. Deloitte wil met het programma ‘Building the Best' een impuls geven aan de erkenning van en voor de best geleide DGA-bedrijven in Nederland.

www.festo.nl

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb