Laatste themanieuws:

 

 

IEmotoren2016_Headerbovenformulieren

 

HOME |  PROGRAMMA  |  LOCATIE  |  SPONSOREN AANMELDEN 

 

Programma
 

Plenair ochtendprogramma: 

9.00 - 09.45 uur Ontvangst en registratie

9.45 - 10.00 uur Opening dagvoorzitter Robin Zander (Hoofdredacteur AB)

10.00 - 10.40 uur Handhaving IE-normering voor elektromotoren in aantocht
                               
Carl Huijbregts (Inspectie Leefomgeving & Transport)

10.40 - 11.20 uur Energiezuiniger aandrijven? Ga voor een Extended Product Approach! 
                                 
Kurt Stockman (Universiteit Gent)

11.20 - 11.50 uur Pauze

11.50 - 12.30 uur Energie efficiency en aandrijvingen in Nederland 
                                
Maarten van Werkhoven (TPA Adviseurs)

12.30 - 13.00 uur Ask me anything - vragenronde

13.00 - 14.00 uur Lunchpauze


Parallel middagprogramma, o.a.:

Tijdens het parallelle middagprogramma presenteren verschillende marktspelers hun ervaringen middels businesscases, waaronder: ATB, Bauer Gear Motors, Danfoss, Eaton, Elma, Control Techniques Leroy-Somer, Frakol, Lapp, WEG en Weidmüller. Informatie over de presentaties kunt u vinden onder het programma.


14.00 - 14.30 uur

1. Wat komt er na de IE-3 motor?
   Martijn Brinks (WEG Benelux)
   Robert Berger (EN Motoren)

2. Energie besparing en -verdeling in applicaties met frequentieregelaars
   Ronald Dankers (ATB Motors)

3. Netkwaliteit & energie-efficiency
   Jos Benneker (FraKol Power Quality)
 

meer informatie

 

 


14.30 - 14.40 uur

Wissel

 


14.40 - 15.10 uur

1. Investeren en (energie) besparen
   Jan de Wit (Danfoss)

2. Verhogen van het rendement met synchrone permanentmagneet-technologie
   Markus Kutny (Bauer Gear Motor Europe GmbH)

3. Efficiënte bekabeling
   Paul Helsen (Lapp Benelux BV)


meer informatie

 


15.10 - 15.30 uur

Wissel met een drankje


15.30 - 16.00 uur

1. Green Deal Efficiënte Aandrijfsystemen - programma
   Maarten van Werkhoven (KEEA, TPA adviseurs)

2. Het (vlieg)wiel opnieuw uitgevonden
   Teun van der Heiden (Control Techniques Leroy-Somer)

3. De veelzijdigheid van decentrale vermogensdistributie
   Marcel Tuit (Weidmüller Benelux)


meer informatie

16.00 - 16.10 uur

Wissel


16.10 - 16.40 uur

1. Green Deal Efficiënte Aandrijfsystemen - praktijkvoorbeelden
   Martin Elshof (KEEA, Duursma bv)
   Eric Dijkhuizen (KEEA, Facta bv)

2. IE-motoren en beveiligingsvoorzieningen
   Geurt van Bennekom (Eaton Industries)

3. Amerikaanse efficiency standaarden & export kansen voor machinebouwers
   Tom Blommaart (Aproco)


meer informatie
16.40 - 17.30 uur Netwerkborrel

17.30 uur Afsluiting             


 

Inspectie Leefomgeving & Transport
Carl Huijbregts

Handhaving IE-normering voor elektromotoren in aantocht

Een van de belangrijkste vragen die vorig jaar tijdens de eerste editie van het IE Motoren Event werd gesteld: “Maar hoe zit het met de controle en handhaving?” In Nederland is de controle en handhaving van de Ecodesign-verordeningen deel van het taken pakket van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) – onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

----

Universiteit Gent
Kurt Stockman

Energiezuiniger aandrijven? Ga voor een Extended Product Approach!

Behalve recente ontwikkelingen energetisch vlak van typische aandrijfcomponenten, geeft Kurt Stockman ook inzicht in het rendement van transmissies (reductiekasten en riemoverbrengingen). Vervolgens staat hij stil bij het streven naar een Extended Product Approach en hoe de regelgeving geleidelijk evolueert om dit mogelijk te maken. Aan de hand van een aantal case studies wordt getoond welk besparingspotentieel door een slimme componentkeuze bij een nieuwe aandrijflijn of bij een retrofit onder handbereik ligt.

----

TPA Adviseurs
Maarten van Werkhoven

Energie efficiency en aandrijvingen in Nederland

In 2012 hebben verschillende partijen hun handtekening gezet de Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen. Het programma heeft de nodige succesvolle industriële applicaties weten te verwezenlijken. De EU Richtlijnen elektromotoren, pompen en ventilatoren liggen voor en stellen ondergrenzen aan de efficiency. Zijn we er dan nu? Welke mogelijkheden liggen voor, wie kan daar een rol in vervullen, welke kansen biedt dit industrie en toelevering? Maarten van Werkhoven, adviseur energie en duurzaamheid en betrokken bij het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen en het IEA EMSA programma, neemt u mee langs de verschillende velden.

----

Informatie presentaties sprekers in de middag:


----

WEG Netherlands
Martijn Brinks
EN Motoren
Robert Berger

Wat komt er na de IE3-motor?

De meeste eindgebruikers en producenten zijn tegenwoordig wel op de hoogte van de geldende normen op het gebied van energie-efficiency. Eindgebruikers zijn er werkelijk van doordrongen dat het inzetten van hoger rendement motoren snel economisch voordeel op kan leveren en ook nog eens de CO2-footprint kan verminderen. Machinebouwers zien een hoger rendement motor ook steeds meer als een toegevoegde waarde voor de slimme oplossing die ze bieden. Dit moet ook wel in een innovatie gedreven economie zoals die van West-Europa.

Maar bent u al bezig met de volgende stap? Het inzetten van een hoogrendement-motor alleen is nog maar een klein deel van de besparingsmogelijkheden van eindgebruikers. Voor machinebouwers is het inzetten van een hoogrendement-motor alleen niet meer onderscheidend ten opzichte van de (internationale) concurrentie. WEG en EN motoren Nijmegen zijn al meer dan 30 jaar partners op het gebied van slimme aandrijvingen. Samen nemen we u mee en laten we u zien welke nieuwe techniek na de IE3-motoren beschikbaar zijn. We kijken welke mogelijkheden er zijn en of het waard is om te investeren in nieuwe, innovatieve oplossingen voor uw (misschien niet zo) alledaagse toepassingen.

----

ATB Motors
Ronald Dankers

Energie besparing en -verdeling in applicaties met frequentieregelaars

Met frequentieregelingen kan veel sneller en veel meer energie worden bespaard dan in eerste instantie wordt gedacht. Uiteraard is de energie-efficiency van individuele elektrische componenten ook heel belangrijk. In deze presentatie wordt duidelijk dat door het simpel regelen van het toerental de maximale besparing kan worden behaald door het slim aan elkaar koppelen en regelen van de verschillende componenten zoals pomp, AC/PM-motor en natuurlijk de frequentieregelaar zelf. Dit ook in het kader van de nieuwste normen op gebied van ‘energy efficiency’ voor complete PDS-oplossingen (Power Drive System).

----

FraKol Power Quality
Jos Benneker

Netkwaliteit & energie-efficiency

Netkwaliteit en energie-efficiency zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een slechte netkwaliteit geeft een slechtere rendement en verhoogde verliezen in trafo’s, motoren en kabels. Behalve deze extra “joule”-verliezen loopt ook de energierekening op, is de levensduur van de apparatuur in het netwerk korter en zorgt een slechte netkwaliteit voor uitval van apparatuur met productieverlies tot gevolg.

De huidige laagspanningsnetwerken in de industrie worden steeds meer belast met niet-lineaire belastingen zoals frequentieomvormers. De belastingen zorgen voor netvervuiling doordat ze hogere harmonischen in het net introduceren. De harmonische vervuiling verstoort de werking van elektromotoren en introduceert extra verliezen, waardoor het rendement negatief wordt beïnvloed. Daarnaast kan de harmonische vervuiling oververhitting en uitval van andere componenten in het netwerk veroorzaken met productieverlies als gevolg.

De lezing geeft een beeld van de invloed en problemen die een slechte netkwaliteit veroorzaken in relatie tot de energie-efficiency van onder andere IE3-motoren. Aan de hand van enkele cases worden mogelijke oplossingen besproken om de netkwaliteit en de energie-efficiency te verbeteren door optimale cosinus-phi-verbetering en passieve en actieve filters in het laagspanningsnetwerk.

----

Danfoss
Jan de Wit

Investeren en (energie) besparen

Motor defect?  Dan bestel je toch gewoon een nieuwe! Dat is je eerste gedachte, maar waar moet je op letten? Nu en straks? Mag je nog een IE2 motor toepassen, of moet dit een IE3 versie zijn? Wat kunnen we besparen met de nieuwe aandrijvingen? Voldoet de elektrische aandrijving aan de juiste efficiëntie-klasse? Wat kunnen we eigenlijk verwachten aan toekomstige wetgeving?

Behalve vragen zijn er gelukkig ook oplossingen. Oplossingen die niet alleen helpen bij het terugdringen van het energieverbruik, maar in veel gevallen ook de bedrijfskosten drastisch verminderen. Investeringen die zichzelf binnen korte tijd terugverdienen en die ook in de toekomst veel onkosten te besparen.

----

Bauer Gear Motor Europe
Markus Kutny

Verhogen van het rendement met synchrone permanentmagneet-technologie

Continue productieprocessen vragen om  betrouwbare en energie-efficiënte aandrijfsystemen die de klok rond rendabel blijven en de doelstellingen omtrent efficiënt gebruik van hulpbronnen binnen ‚Industrie 4.0‘ ondersteunen. De eisen aan en het belang van efficiënte oplossingen stijgen continu. De verschillende technologieën niet altijd zinvol voor elk toepassing en leveren niet het noodzakelijke rendement voor de betrokken toepassing.

Met praktijkvoorbeelden zal worden getoond hoe eenvoudig het is efficiency te bereiken. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van een pompaandrijving van asynchrone technologie naar synchrone permanenmagneettechnologie (PMSM). Het rendement van de aandrijving is hiermee 20% gestegen. De nieuwe motor is bovendien twee bouwgroottes kleiner:  een aanzienlijk besparing in gewicht en ruimte.

Andere voorbeelden op het gebied van afval en water te laten zien hoe het gebruik van moderne technologie – ook bij intermitterend bedrijf en onder deellast – een verhoging van de efficiency kan worden bereikt met een korte terugverdientijd.

Bovendien worden de voordelen van PMSM-technologie in EX zones 1 en 21 toegelicht. De voordelen zijn duidelijk: energiebesparing en frequentieregeling maken forse kostenbesparing mogelijk.

----

Lapp Benelux BV
Paul Helsen

Efficiënte bekabeling

Kabels zijn belangrijke energietransporteurs in de aandrijfketen. Hun bijdrage aan veiligheid, optimalisatie van energiemanagement en duurzaamheid is niet te onderschatten. De eisen die gesteld worden aan bekabeling in een industriële omgeving zijn van dien aard dat een juiste keuze en onderbouwde dimensionering van groot belang zijn. De toenemende automatiseringsgraad, 24/7 productie en hoogdynamische toepassingen versterken de noodzaak om de juiste componenten, in casu kabels, te selecteren.

Het belangrijkste aspect: het opstellen van objectieve criteria die de basis vormen voor de beslissingsboom. Op basis van elektrische, fysische, mechanische en normatieve eigenschappen wordt de keuze bepaald. Ook de omgevingsfactoren moeten in acht genomen worden om een bepaalde selectie te weerhouden.

Storings(on)gevoeligheid is een ander belangrijk aandachtspunt. Kabels spelen in deze materie niet zelden een prominente rol via geleiding, uitstraling, inductieve en capacitieve koppeling.

Richtlijnen, verordeningen, normen, aanbevelingen … zien we door de bomen het bos nog? We zijn ons hoe langer hoe minder bewust van het belang van technische normen, terwijl deze van strategisch belang zijn voor bedrijven. Wat is wettelijk afdwingbaar, op welke manier en in welke mate moeten we ons conformeren?

De juiste kabel selecteren is één ding, kabels verbinden en aansluiten is weer iets anders. Elke verbinding is een discontinuïteit of obstructie in de geleiding en daardoor een bron van problemen en calamiteiten omwille van verhoogde contactweerstand en lokale oververhitting. Een en ander kan voorkomen worden door het juiste gereedschap en aansluitmethode. Om het risico op minderwaardige verbindingen volledig uit te sluiten kan je vooraf geassembleerde motor-, feedback- en communicatiekabels gebruiken. De connecties zijn machinaal uitgevoerd en getest (eventueel voorzien van testrapport). Ook op het gebied van logistiek en aankoop is dit kostenbesparend.
Om bovenstaand te illustreren sluit de presentatie af met een applicatievoorbeeld van een 630 kW pomp waarvoor de kabels geselecteerd en moeten worden gedimensioneerd.

----

KEEA, TPA adviseurs
Maarten van Werkhoven

Green Deal Efficiënte Aandrijfsystemen - programma

Een inleiding op de resultaten van het programma Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen zoals dit afgelopen periode succesvol is uitgevoerd. Het programma legde focus op de industriële gebruiker en het verbeteren van het aandrijfsysteem. In de presentatie wordt ingegaan op de opzet van het programma, uitvoering en resultaten. Op het belang en de potentie van de systeembenadering, maar ook de knelpunten die daarbij een rol kunnen spelen. En een aantal voorbeelden van projecten zoals die in diverse sectoren zijn uitgevoerd. In de 2e presentatie wordt een aantal projecten meer in detail gepresenteerd.

----

Control Techniques Leroy-Somer
Teun van der Heiden

Het (vlieg)wiel opnieuw uitgevonden

Het opslaan van energie is een ‘hot item’ in de automobielindustrie en scheepvaart maar ook binnen kraantoepassingen. Formule1-wagens rijden in het rond met ERS (Energy Recovery System) om remenergie op te slaan en in te zetten om acceleratie te versnellen. Voor hoogdynamische opslag wordt vaak een keuze gemaakt voor supercondensatoren die zeer snel energie kunnen opslaan en afgeven. Een zeer eenvoudige wijze van kinetische energieopslag is een vliegwielconstructie waarin relatief veel energie kan worden opgeslagen.

In de lezing van Teun van der Heiden wordt uitleg gegeven over een dergelijke toepassing voor een kraanaandrijving en -besturing die aangesloten is op een generatorset waardoor het terugvoeden van de energie naar het net onmogelijk is.

----

Weidmüller Benelux
Marcel Tuit

De veelzijdigheid van decentrale vermogensdistributie
Bij besturingen is de stap richting decentralisatie al lang geleden gezet. Het decentraliseren van verdeelinrichtingen voor motoren volgt. Denk hierbij aan:

  • transportsystemen;
  • automotive;
  • voedings-en verpakkingslijnen.


Aan de hand van voorbeelden wordt tijdens de lezing ingegaan over hoe de decentralisatie van de energievoorziening van de motoren en andere energiegebruikers kan worden opgezet.
De motoren worden steeds efficiënter. De besturingen worden steeds decentraler. De productiesystemen zijn meer en meer modulair opgebouwd. Hoe maakt u de bekabeling van de modules en motoren efficiënter? 
Tijdens de presentatie informeren wij u over hoe u de elektrische
energieverbruikers het beste kunt aansluiten, rekening houdende met bovenstaande tendensen. Wilt u een specifieke oplossing voor uw bekabelingsvraagstuk? Kom dan langs bij onze stand.

----

KEEA, Duursma bv

Martin Elshof
KEEA, Facta bv
Eric Dijkhuizen

Green Deal Efficiënte Aandrijfsystemen - praktijkvoorbeelden
Presentatie van een aantal voorbeeldprojecten zoals die in diverse sectoren zijn uitgevoerd in de Green Deal: zoals in de verpakkingsindustrie, kunststofverwerkende industrie, voedingsstoffenverwerking, waterschappen en metaalindustrie. Met aanpak, resultaten en verdere mogelijkheden voor optimalisatie van energie efficiency, operationele kosten en bedrijfszekerheid.

----

Eaton Industries
Geurt van Bennekom

IE-motoren en beveiligingsvoorzieningen

Fabrikanten van elektromotoren introduceren producten met veel hogere energie-efficiëntieniveaus, hetgeen alleen maar goed en juist is. Het is echter wel belangrijk om erbij stil te staan dat dit een impact heeft op het ontwerp van deze motoren en de daarvoor gebruikte beveiligingsvoorzieningen. Eaton heeft zijn contactoren en motorbeveiligingscomponenten aangepast zodat deze geschikt zijn voor energiezuinige (IE3) motoren.

Weidmüller gaat in op de selectie van de beveiligingscomponenten in toepassingen met IE3-motoren. Voor toepassingen met IE2 motoren in combinatie met een frequentieregelaar heeft Eaton een nieuwe productgroep gelanceerd voor situaties waar een frequentieregelaar te veel functionaliteiten biedt: de variabele speed starter.

U krijgt ‘tips & tricks’ om energie- en kostenefficiënt elektromotoren te gebruiken. ‘White papers’ whitepapers geven aan die u inzicht geven in dit thema (www.eaton.nl/moem-ee / www.eaton.nl/IE3 ). Op www.eaton.nl/tools berekent de Energy Savings Estimator de besparingen in geld én CO2-uitstoot.

----

Aproco
Tom Blommaart

Amerikaanse efficiency standaarden & export kansen voor machinebouwers

Wat zijn de verschillen tussen Amerikaanse en Europese standaarden in de praktijk?

Waar moet u op letten, als u een project tegenkomt met als eindbestemming de U.S.A., Canada of het Midden-Oosten? We zullen de verschillen aanstippen tussen de IEC en de NEMA wereld en laten zien dat elke Nederlandse machinebouwer succesvol zaken kan doen in Amerikaanse landen.

Aproco ondersteunt al jaren succesvol de Nederlandse machinebouwers en industrie met het selecteren en betrekken van maatwerkmotoren en NEMA aandrijvingen.

----

 

 

 

 

HOME |  PROGRAMMA  |  LOCATIE  |  SPONSOREN AANMELDEN 

Nieuwsbrief

De gratis ab e-nieuwsbrief verschijnt eenmaal per week. Meld u aan en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de Motion & Control branche.

 

Meld u nu aan!AB nieuwsbrief