Laatste productnieuws:

, 23 januari 2023 14:50

‘Key-in-pocket’-onderhoudsbeveiliging

Het nieuwe onderhoudsbeveiligingssysteem ‘Key-in-pocket’ van Pilz beschermt operators tegen een ongeoorloofde herstart van de machine en zorgt ervoor dat onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

'
1/1
Het systeem is een alternatief voor mechanische lockout-tagout-onderhoudsbeveiligingen die op alle veiligheidshekken zijn aangebracht. 'Key-in-pocket' is gebaseerd op het toegangsautorisatiesysteem PITreader en wordt gerealiseerd met behulp van de configureerbare kleine controller PNOZmulti 2 of het automatiseringssysteem PSS 4000. Gebruikers krijgen een RFID-sleutel met hun individuele rechten, die met PITreader op het veiligheidshek kan worden uitgelezen. Zo kunnen een of meer gebruikers die bevoegd zijn voor onderhoudswerkzaamheden zich op de installatie legitimeren. De operator weet te allen tijde wie toegang heeft voor welke taak; er kunnen ook tijdelijke machtigingen worden toegekend. Na succesvolle authenticatie wordt voor de gebruiker een gepersonaliseerde veiligheids-ID opgeslagen in de controller, in een veilige lijst. De machine kan nu worden uitgeschakeld, het veiligheidshek kan worden geopend en de machine kan worden betreden. Gedurende deze tijd blijven de RFID-sleutels bij de respectieve gebruikers - ‘key-in-pocket'.
Zodra het onderhoud is voltooid en de mensen de gevarenzone hebben verlaten, meldt iedereen zich af. De veiligheids-ID's worden verwijderd uit de veilige lijst op de Pilz-controller en de machine kan opnieuw worden gestart.Digitale onderhoudsbeveiligingen zijn speciaal ontworpen voor machines met gevarenzones die via veiligheidshekken zijn beveiligd. Het biedt een economisch en efficiënt Aangezien het mogelijk is de fabriek te betreden of te verlaten via verschillende veiligheidshekken, biedt "key-in-pocket" het personeel meer flexibiliteit en bespaart het dus tijd tijdens het onderhoud.

Bron: Pilz

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb