Laatste productnieuws:

, 4 april 2023 10:16

Hekdetectiesysteem verhoogt machineveiligheid

Troax heeft de Troax Panel Detection ontwikkeld, dat detecteert of een hek dat een machine beveiligt wel veilig is gemonteerd of niet.

'
1/1

Het automatische bewakingssysteem dat is geïntegreerd in de bevestiging van het hekwerk. Het systeem houdt ook bij of de hekken na service en onderhoud opnieuw zijn gemonteerd. Troax Panel Detection kan worden gebruikt tot SIL3/PLe en is compatibel met alle PLC-systemen. Via één enkele kabel kunnen tot 200 units worden aangesloten. Zodra een hek wordt gedemonteerd, wordt een signaal naar het PLC systeem gestuurd. Je kan kiezen tot welke actie het paneeldetectiesignaal moet leiden: waarschuwingslampjes starten, waarschuwingsberichten versturen, herstart voorkomen of de machine stoppen als een hekpaneel niet wordt teruggeplaatst. Om gemakkelijk te vinden waar een paneel ontbreekt, wordt het groene lampje van de Panel Detection unit rood om aan te geven dat het hek niet meer gemonteerd is. Zodra alle panelen zijn geplaatst, kan de productie veilig worden hervat. Het systeem is aangepast voor Troax-machineafschermingen, zodat het mogelijk is deze ook achteraf te beveiligen.

Bron: Troax 

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb