Laatste productnieuws:

HENGELO, 24 maart 2014 14:27

Vacuümejectoren

De geïntegreerde ‘air-saving’-functie in de SCPI / SMPI vacuümejectoren met geïntegreerde I/O Link technologie schakelt de zuigfunctie uit zodra een vooraf gedefinieerde ‘veilige’ vacuümwaarde is bereikt.

'
1/1

65% perslucht besparen ten opzichte van een systeem zonder deze functie is mogelijk. De ‘blow-off’-functie garandeert een maximale processnelheid. Zelfs de gevoeligste werkstukken worden snel en onbeschadigd afgelegd. De blow-off puls is automatisch instelbaar; programmeren van een extern ‘blow-off werkstuk’- stuursignaal is niet meer nodig. Dankzij IO-Link wordt op afstand instellen van sensoren en actuatoren mogelijk, met een ononderbroken communicatie tot in het onderste veldniveau.

De gebruiker profiteert van lage installatiekosten en korte set-up- en omsteltijden. De bedrading via een standaard M12-aansluiting maakt de overdracht van uitgangssignalen mogelijk met behulp van conventionele sensoren. De geïntegreerde systeembewaking detecteert fouten en subtiele veranderingen in een vroeg stadium. De gebruiker heeft op elk gewenst moment toegang tot de systeemstatus en kan hierdoor preventieve onderhoudsmaatregelen inplannen en kostbare machinestilstand voorkomen.

bron: Schmalz

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb