Laatste productnieuws:

, 4 februari 2020 10:54

Faulhaber Aandrijvingsselectie-tool

De Faulhaber aandrijvingsselectie-tool helpt om het juiste Faulhaber aandrijfsysteem te kiezen.

'
1/1
Er is maar weinig informatie nodig, zoals toerental en koppel, om snel de passende oplossing te vinden. Een lijst met de belangrijkste parameters toont de berekende keuzes. Door te filteren blijven de meest geschikte aandrijfoplossingen over. Hiervoor is er een vergelijkingsfunctie voor maximaal drie varianten. De volledige productgegevens worden direct in een tabel weergegeven.
Als een bepaalde motorserie of een special serie van motor- en transmissiecombinaties al relevant zijn, kan deze van tevoren worden geselecteerd en kan de oplossing op basis hiervan en de vereiste prestaties worden berekend. De wijzigingen in de elektriciteits-karakteristieken als gevolg van verwarming van de motor worden meegenomen in de thermische berekening.
De tool wordt gestaag uitgebreid met meer aandrijvingstypes, producten en functionaliteit. In de toekomst zult u daarom in een vroeg stadium van de ontwikkeling van uw toepassingen geschikte aandrijfsystemen kunnen vinden.

bron: Faulhaber

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb