Laatste productnieuws:

EGGELSBERG (OOSTENRIJK), 20 oktober 2015 10:05

B&R servo-aandrijvingen krijgen nieuwe veiligheidsfuncties

Met Safemotion versie 1.9 heeft B&R de veiligheidsfuncties voor de Acoposmulti servo-aandrijvingen bijgewerkt. Naast twee nieuwe functies, Remanent Safe Position (RSP) en Safe Limited Acceleration (SLA), introduceert deze update ook machineopties voor Safemotion parameters.

'
1/1

De update zorgt ook voor verbeterde beschikbaarheid van het systeem en voor betere gebruiksvriendelijkheid.

Om een veilige absolute multi-turn positie te verkrijgen, was het noodzakelijk om bij elke herstart van de machine telkens weer te moeten homen. In sommige gevallen is dit een erg tijdrovend werk, vooral voor complexe meerassige systemen.

De nieuwe Remanent Safe Position (RSP) functie maakt het mogelijk dat Saferobotics functies zoals SLS, SLP en SLO werken zonder dat bij het uit- en aanzetten van de machine telkens opnieuw gehomed moet worden.

Dichter bij de limiet

De SLA functie bewaakt versnelling en vertraging van een as. Hierbij wordt bewaakt of er geen grenswaarde overschreden wordt. Mocht dit toch gebeurden dan genereert de Safemotion module een resetbare fout.

Wanneer de SLA functie gebruikt wordt met gekoppelde assen, wordt de maximale afstand die een as nog kan bewegen in het geval van een veiligheidsfout, aanzienlijk verminderd. Hierdoor kan de maximale snelheid van de SLS Saferobotics functie dus dichterbij de echt gevaarlijke waarde gezet worden.

Gemakkelijk parameters uitwisselen

Bij het inbedrijf nemen van sommige machines is het noodzakelijk om machine specifieke parameters in te stellen, bijvoorbeeld het ‘homen’ of de dimensie instellingen. Met de machineopties voor Safemotion kunnen deze parameters selectief uitgewisseld worden vanuit de functionele applicatie naar een Safemotion module.

Deze machineopties voor Safemotion parameters kunnen geüpdatet worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van een visualisatie op een bedieningspaneel.

bron: B&R

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb