Laatste productnieuws:

DEVENTER, 30 mei 2008 09:31

Energievoorziening

Met betrekking tot energievoorziening biedt Siemens innovaties in netverloop-, automatisering en netbeveiliging.

Een voorbeeld is het systeem Simeas R-PMU dat is ontwikkeld voor het registeren van het continue verloop in het net. Zo meet hij de vectorgrootten van spanningen en stromen in relatie tot amplitude en fasehoek met tijdsynchronisatie. Hiermee is in een vroeg stadium instabiliteit in het net op te merken.

Een ander voorbeeld is de Power Computer Control; een beheersingssysteem voor elektriciteitsnetwerken gebaseerd op MS Windows. Dit systeem is vooral ontwikkeld voor het besturen, beheersen en bewaken van industriële netten waarin de eigen opwekking een belangrijke plaats inneemt.

Siemens Nederland

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb