Laatste productnieuws:

, 15 december 2017 07:29

Fotocel met lichtgeleider

De WLL180T-fotocel met lichtgeleider heeft een responstijd van 16 µs. Dankzij het grote aantal instelbare parameters kan de versterker individueel worden ingesteld op de specifieke eisen van zowel standaard als zeer complexe toepassingen.

'
1/1
Meer over
Diversen

Daarmee is de WLL180T een betrouwbare oplossing voor aanwezigheidsdetectie. Ook de instelbare, krachtige lichtbron draagt daaraan bij. Een maximale licht-uitsturing kan worden gebruikt voor het behalen van een groot detectiebereik, een minimale licht-uitsturing voor het voorkomen van verzadiging van de ontvanger. De WLL180T kan afhankelijk van de vereisten óf als individuele sensor óf in busconfiguratie worden toegepast. De lichtcel met een schakelafstand tot 20 m als zender-ontvangersysteem of tot 1400 mm als tastersysteem beschikt over een continue schakeldrempelaanpassing om storing door vervuiling te voorkomen.

www.sick.nl

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb