Laatste productnieuws:

ZEVENAAR, 21 augustus 2017 10:21

Eplan Preplanning met buisleiding-module

Hoe eerder een engineerings begint met het gestructureerd en consequent verzamelen van gegevens, des te beter. Dit geldt vooral voor de basisgegevens over aansluitingen in de vroege projectfasen, inclusief buisleidingdefinities en -informatie en kabelgegevens. In de nieuwe versie 2.7 van Eplan Preplanning kan de planner gebruik maken van zijn eigen buisleidingmodule.

'
1/1

Gebruikers kunnen in de preplanning-fase kabelgegevens definiëren als specificaties voor daaropvolgende engineeringsprocessen. Het centrale beheer van deze aansluitgegevens vermindert de hoeveelheid werk en verbetert de projectkwaliteit.

Aansluiting-planningsobjecten definiëren welke segmenten met elkaar zijn verbonden en beschrijven bijvoorbeeld een pijpleiding of kabel in de preplanning. Tot de gegevens die de buisleiding omschrijven, behoren zowel de buisklasse als de stof die door de buisleiding stroomt. Dat kan bijvoorbeeld water, olie of zuurstof zijn.

In versie 2.7 is de buisklasse een eigenschap voor alle segmenten in de preplanning. Deze is beschikbaar als een invoerveld voor het buisleiding-planningsobject en buisleidings-definitiepunten, waarbij ook een buisklasse-template kan worden geselecteerd.

Voor de buisklasse-template zijn gebruikers in staat om onderdelen op te slaan, zoals stukken buis, montagestukken en pompen. Alleen de onderdelen die aan een buisklasse zijn toegewezen, kunnen later worden geselecteerd als componenten voor de segmenten.

bron: Eplan Software & Service

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb