PIJNACKER, 10 september 2015 11:52

Hydrauliekventielen testen

Proportionele hydraulische ventielen worden vaak met een stroomsignaal aangestuurd. Voor het testen van deze ventielen levert Divize een -8 tot +8 mA variabele stoombron. Diverse toepassingsmogelijkheden zijn denkbaar.

Zo kan bijvoorbeeld de veiligheid van vliegtuigen met behulp van de stroombron worden getoetst. Moderne vliegtuigen worden niet meer met kabels en stangen bestuurd maar elektronisch door middel van zo genaamde Fly By Wire technologie. De commando’s van de piloot worden beoordeeld door een computer en dan doorgestuurd naar proportionele elektro-hydraulische servoventielen (EHSV’s) die de besturingsorganen van het vliegtuig bedienen.

De correcte werking van de EHSV’s is essentieel voor het veilige functioneren van het vliegtuig. Tijdens onderhoud van het vliegtuig kan het nodig zijn ze te testen, controleren en kalibreren. Divize heeft hiervoor de A2034E-IA ontwikkeld. Met een potentiometer kan een stroom van -8 to +8 mA ingesteld worden en kan in een testopstelling worden gecontroleerd of de EHSV functioneert zoals verwacht.

bron: Divize

Foto's:

Hydrauliekventielen testen

© Aandrijvenenbesturen.nl