, 9 juli 2024 00:00

Faulhaber-motorenbibliotheek voor Matlab Simulink

Wie het dynamisch gedrag van Faulhaber-gelijkstroommotoren virtueel wil testen, kan putten uit een bibliotheek voor de Matlab Simulink-simulatiesoftware. Met een paar klikken kan je verschillende aandrijvingen ‘uitproberen’.

De Simulink-bibliotheek is online beschikbaar voor gebruikers. Het is bedoeld als aanvulling op bestaande tools zoals de Drive Calculator. Je kunt het zowel gebruiken bij het selecteren van een aandrijfsysteem als voor modelgebaseerde integratie in de werkelijke toepassing. De simulatie kan ook worden gebruikt om een digitale tweeling van de aandrijving te maken. Meer over het gebruik van de modellen is te vinden in webinars die op afroep hier beschikbaar zijn.

Alle borstelloze DC-motoren

Simulink biedt een blokdiagramomgeving met een grafische gebruikersinterface waarin simulaties met virtuele modellen kunnen worden gemaakt zonder enige programmeerinspanning. Alle borstelloze DC-motoren in het portfolio zijn opgeslagen in de componentenbibliotheek met de bijbehorende encoders en motion controllers. Relaties kunnen worden beschreven met wiskundige vergelijkingen. Deze vergelijkingen voor de subsystemen worden vervolgens aan elkaar gekoppeld in het model, net zoals de afzonderlijke onderdelen bij het assembleren van een fysieke motor. 

Geregeld aandrijfsysteem

Dankzij de modellering van typische invloeden van verschillende sensorsystemen is het mogelijk om een realistische snelheidscurve te simuleren. Je kan de aandrijfmodellen ook gebruiken om eigen regelaars te ontwikkelen voor de aansturing van de borstelloze DC-motoren. Het is geen vervanging voor het testen op fysieke motoren, maar je kan wel tijd en risico's in het ontwikkeltraject verminderen. Modules voor koppel-, snelheids- en positieregeling zijn beschikbaar voor de simulatie van een geregeld aandrijfsysteem.
e MC 3001-, MC 3603- en MC 5005- motioncontrollers van de generatie 3.0 vormen de basis. In combinatie met een motor uit de bibliotheek en een configureerbare traagheid van de belasting kunnen dezelfde regelparameters worden bepaald die in een fysieke motion controller worden gebruikt. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om realistische positioneringstijden te bepalen, de regelparameters aan te passen of het gedrag van de aandrijving te vergelijken bij gebruik van verschillende concepten.

Foto's:

FAULLINK

© Aandrijvenenbesturen.nl