, 12 april 2022 13:25

‘Het helpt onze klanten om beslissingen te nemen op basis van feiten’

Willen producenten van automatiseringstechnologie echte toegevoegde waarde creëren voor hun klanten, dan zijn digitaliseringsoplossingen de manier om dat te doen. Voor dat doel is Festo Automation Experience ontwikkeld, aldus Oliver Niese, vice president Digital Business bij Festo en managing director van Resolto.

"Onze klantgerichte aanpak betekent dat we veel ervaring met en kennis hebben van klanttoepassingen. Daardoor weten we precies welke softwareoplossingen onze klanten nodig hebben voor hun bedrijf", aldus Niese. ‘Zijn' bedrijf beschikt immers niet alleen over automatiseringstechnologische expertise, maar ook over branchekennis. Met de overname van softwarebedrijf Resolto in 2018 heeft het ook toegang tot competenties op het gebied van geavanceerde analytics en kunstmatige intelligentie. Festo Automation Experience (AX) bouwt voort op de combinatie van dit drievoudig fundament.

Driekwart digital natives

De wereld verandert voortdurend. "Als individu komen we deze verandering elke dag tegen in ons privéleven in de context van digitalisering. Deze veranderingen zullen ook hun weerslag hebben op onze bedrijfswereld," zegt Niese. Dit betekent dat iedereen die de wereld en de veranderingen in het bedrijfsleven wil begrijpen, zich ervan bewust moet zijn dat over tien jaar driekwart van de beroepsbevolking zogeheten digital natives zullen zijn. Deze mensen zijn gewend te werken met digitale oplossingen in de machinebouw. Voor bedrijven die zich bezighouden met automatiseringstechnologie, is het dan ook van vitaal belang voor hun voortbestaan om hiermee rekening te houden bij toekomstige strategieën.
Om met deze evolutie rekening te houden is Festo AX ontwikkeld. "Het helpt onze klanten om beslissingen te nemen op basis van feiten", benadrukt digitaliseringsexpert Niese. Het is volgens eigen zeggen gebruiksvriendelijke oplossing waarmee gebruikers door middel van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning maximale waarde kunnen halen uit de gegevens die hun apparatuur produceert.

‘Human in the loop'

Gebruikers kunnen hun productiviteit verhogen, energiekosten verlagen, kwaliteitsverlies voorkomen, hun werkvloer optimaliseren en nieuwe bedrijfsmodellen creëren, gewoon door hun gegevens te analyseren met Festo AX. "Met de modules Predictive Maintenance, Predictive Energy en Predictive Quality implementeren wij samen met onze klanten individuele oplossingen", legt Niese uit. Festo AX analyseert live gegevens in real time. Het kan flexibel in het systeem van de klant worden geïntegreerd - on premise, on edge of in de cloud. De oplossing is in staat om gebruik te maken van de eigen expertise van de klant volgens het principe van ‘human in the loop'. De gebruiker zelf en niemand anders blijft de eigenaar van de verzamelde gegevens. De data-analyse beperkt zich niet alleen tot componenten en modules van Festo zelf. "Een groot voordeel op de markt is dat onze software het mogelijk maakt om ook componenten van andere fabrikanten betrouwbaar te analyseren", benadrukt digitaliseringsexpert Niese.

Stilstandtijden met kwart terugbrengen

Een autofabrikant vertrouwt bijvoorbeeld al jaren op servo-pneumatische laspistolen van Festo. Zozeer zelfs dat er nu meer dan 2500 laspistoolrobots met deze technologie zijn geïnstalleerd in de body shops van het merk. Dankzij een voorspellend onderhoudssysteem, dat klaar is voor kunstmatige intelligentie, hebben ze de uitvaltijden met 25 procent kunnen terugdringen. De autofabrikant kan reparaties aan laspistolen in niet-productieve tijden inplannen en zo de beschikbaarheid van zijn apparatuur vergroten. De toestand van het laspistool kan in de besturing worden weergegeven. Geautomatiseerde reparatieorders en zelfs ‘levenscycli' voor laspistolen kunnen zo gemakkelijk worden gemaakt. Filterfuncties maken het mogelijk vergelijkingen te maken. De vroegtijdige opsporing van lekken leidt tot energiebesparingen, aangezien energie- en onderhoudskosten zo'n grote rol spelen in een body shop.

festo 

De diagnostische gegevens van het laspistool gevisualiseerd in een onderhoudsdasboard in een browser. 

Diagnostiek voor onderhoud

Op dit moment verwerken de mechatronische systeemproducten van Festo voor weerstandspuntlassen al een grote hoeveelheid gegevens, zodat ze als diagnose voor onderhoud kunnen worden gebruikt. Het is echter niet voldoende om alleen gegevens te verstrekken en weer te geven. Voorspellend onderhoud op basis van kunstmatige intelligentie zal in de toekomst extra mogelijkheden bieden in vergelijking met traditionele benaderingen van conditiebewaking. Gegevens van de apparatuur zullen worden samengevoegd met procesgegevens en worden geëvalueerd met analysemodellen en cloudgebaseerde oplossingen.
Festo heeft software toegevoegd aan de bestaande systeem-PC's van de robotcel die de diagnostische gegevens van het laspistool verzamelt en doorstuurt naar een verzamelpunt in de cloud. In de cloud is een onderhoudstoepassing ondergebracht die de gegevens niet alleen in de browser visualiseert (onderhoudsdashboards), maar ook evalueert met het oog op de verwachte levensduur.

Foto's:

‘Het helpt onze klanten om beslissingen te nemen op basis van feiten’

Oliver Niese, vice president Digital Business bij Festo en managing director van Resolto.

© Aandrijvenenbesturen.nl