Laatste nieuws:

, 28 maart 2022 16:45

Hoeveel AI is er al in de industrie?

De digitalisering zet zich steeds verder voort en voor velen is het onderwerp Artificial Intelligence (AI) beladen. Vooral in de context van industriële bedrijven heeft AI veel potentie. Het wordt vaak gezien als wondermiddel om waarde enorm te vergroten. Aan de implementatie kleven echter ook haken en ogen en projecten kunnen niet altijd vlekkeloos worden uitgevoerd. Hoe kijken bedrijven momenteel tegen AI aan?

De verwachtingen van kunstmatige intelligentie en de resultaten in bedrijven liggen nog te ver uit elkaar. Voor een zinvolle inzet van AI helpt een overkoepelende strategie.'
De verwachtingen van kunstmatige intelligentie en de resultaten in bedrijven liggen nog te ver uit elkaar. Voor een zinvolle inzet van AI helpt een overkoepelende strategie.
1/1
Als we het hebben over Artificial Intelligence in bedrijven, hebben we het specifiek over het gebied van machine learning (ML). Het doel is dat machines iets leren uit ervaring - en op basis daarvan een algoritme ontwikkelen. In de industrie helpt dit bijvoorbeeld om processen te optimaliseren. Reden genoeg voor bedrijven om AI te beschouwen als de ‘heilige graal' om de efficiëntie en kwaliteit te verhogen en zo het concurrentievermogen te vergroten.
Echter heeft het verleden uitgewezen: door een gebrek aan expertise roept het werken met AI bij betrokkenen nog te veel vragen op. De implementatie zorgde daarom nog wel eens voor obstakels. De eerste blik moet altijd gericht zijn op de gegevens die reeds in het bedrijf beschikbaar zijn, want ontbrekende of slecht toegankelijke gegevens maken het voor bedrijven moeilijk om AI überhaupt zinvol in te zetten.

Niet altijd de beste weg vooruit

Een recent onderzoek van reichelt elektronik toont belangrijke inzichten in de toegevoegde waarde van industriële bedrijven die AI al met succes hebben geïmplementeerd. De cijfers zijn verzameld door het internationale onderzoeksbureau OnePoll in opdracht van reichelt elektronik en omvatte 1.650 technologische besluitvormers van indsutriële ondernemingen in Europa, waarvan 250 uit Nederland.
In het onderzoek verklaart meer dan de helft van de respondenten (56 procent) dat zij AI al gebruiken in hun bedrijfsproductie - 38 procent doet dit zelfs over de hele linie. 18 procent gebruikt AI slechts gedeeltelijk in hun bedrijfsproductie. Uit dit onderzoek komt één belangrijke bevinding naar voren: het is duidelijk dat bedrijven in Nederland zich in verschillende stadia van vooruitgang bevinden met betrekking tot het gebruik van AI. Deskundigen zijn er zeker van dat het gebruik van AI in de nabije toekomst steeds meer zal doordringen in het hele productieproces.
Het struikelblok hierbij is dat het vaak moeilijk is om bepaalde functies te programmeren of AI-modellen te maken en deze vervolgens op de machines te implementeren. Om deze reden beginnen veel bedrijven AI gedeeltelijk te gebruiken en programmeren zij deze voor zeer specifieke specificaties in kleinere projecten. Dit brengt het gevaar met zich mee dat ook de planning van deze projecten vrij kleinschalig is en in silo's wordt aangepakt. De ervaring van de deelnemers van het onderzoek leert ons dat AI het best in een overkoepelende strategie kan worden gebruikt en niet in afzonderlijke, onsamenhangende proefprojecten.

Anders doen met de huidige kennis

Bedrijven moeten wennen aan elke nieuwe technologie. En in het proces zullen er in het begin ook fouten worden gemaakt. Dat blijkt ook uit het aantal bedrijven dat AI vijf jaar geleden al heeft toegepast: Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) zou hun AI-project anders aanpakken met de kennis van nu. 29 procent zegt dat ze sommige dingen anders zouden doen en 9 procent zou alles anders doen.
Toch is een overkoepelende strategie slechts één aspect dat bedrijven zouden veranderen. Bij een volledige reboot met de kennis van de afgelopen vijf jaar zouden ze de invoering beter plannen en de werknemers vanaf het begin meer bij alle processen betrekken. Dit zou het mogelijk maken om iedereen in een vroeg stadium bij het proces te betrekken en vertrouwen in de te gebruiken technologie direct op te bouwen.
Bovendien zou een grotere betrokkenheid, werknemers verlossen van de gedeelde angst dat robots menselijke taken volledig zullen vervangen. Het tegendeel is namelijk waar: mensen in de industrie kunnen zelfs baat hebben bij AI. Machines nemen lichte taken op zich die hen ontlasten - meestal zijn dit taken van repetitieve aard of waarbij er sprake is van een grotere hoeveelheid onderliggende gegevens. AI kan deze taken sneller en automatischer verwerken dan een mens dat in dezelfde tijd zou kunnen.

AI opent potentieel

Alleen al in machine-to-machine networking worden elke dag enorme hoeveelheden gegevens opgeslagen. Door de voortschrijdende digitalisering wordt voorspeld dat bedrijven steeds meer zullen vertrouwen op digitale oplossingen - als ze dat al niet aan het doen zijn. AI-toepassingen vereisen een grote hoeveelheid gegevens om bijzonder nauwkeurige en trefzekere resultaten te leveren. Maar het beheer van de schat aan data betekent ook een grote verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheidskwesties.
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de gegevens die ze verzamelen beschermd zijn tegen ongewenste inzichten en aanvallen van hackers. Dit betekent dat vooral bedrijven die een volledig gedigitaliseerde value chain hebben, zich moeten beschermen tegen inbreuken op de beveiliging.
AI kan een echte toegevoegde waarde zijn als het gaat om gegevensbeveiliging, omdat het gegevens beter, nauwkeuriger en sneller kan verwerken dan mensen. AI is dan ook bijzonder waardevol als het gaat om informatie doorzoeken op patronen. In het geval van machine learning kan het als beveiligingsoplossing worden gebruikt om bedreigingen in een vroeg stadium op te sporen en in het beste geval automatisch te laten elimineren.

Hoeveel AI is er al in de industrie?Volgens een onderzoek van reichelt elektronik gebruikt 56 procent van de respondenten in Nederland al kunstmatige intelligentie in hun industriële bedrijf. 

Een van de vele mogelijke instrumenten

Zoals in het begin van dit artikel vermeld, zien veel bedrijven het gebruik van AI als een wondermiddel voor hun eigen productiviteit. AI speelt zeker een essentiële rol bij het optimaliseren van de productiviteit en zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Maar het is ook belangrijk dat bedrijven AI zien als een instrument dat wordt gebruikt in een holistische workflow - dat wil zeggen, een overkoepelende strategie. Veel taken kunnen nog steeds gemakkelijker en sneller worden opgelost met andere statistische berekeningen of vectorberekeningen. Op dit punt is de beoordeling van systeemingenieurs nodig om de taak met een open geest te benaderen en efficiënte en effectieve workflows als geheel te ontwerpen.
Kijkend naar het grote geheel helpt het ook om AI te zien als een instrument dat niet alleen moet worden gebruikt om de productiviteit te verhogen, maar ook om nieuwe werkterreinen te openen. De uitvoering van deze nieuwe vakgebieden wordt overgenomen door mensen, die dus meer dan ooit nodig zijn om alle onderlinge verbanden in de gaten te houden en dus ook in de toekomst een centrale rol zullen spelen.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (4)

1 oktober 2024 - Evenementenhal Gorinchem
METAVAK
3 oktober 2024 - Kortrijk Expo, Kortrijk (B)
ABISS
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Motek
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Vision

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden