Laatste nieuws:

, 14 juli 2020 11:01

Subsidie voor Project Green Engine Technology

Het Regionaal Investerings Fonds heeft bekend gemaakt dat de publiek private samenwerking Green Engine Technology (PPS GET) de komende vier jaar kan rekenen op ruim 7 ton euro aan subsidiegelden vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Penvoerder ROC Da Vinci College van het PPS GET is zeer content met deze steun en ziet samen met de partners vol vertrouwen de uitwerking en concretisering van de ambitieuze plannen tegemoet. Ook bedrijvenpartners ondersteunen fors door materialen en manuren ter beschikking te stellen voor het onderwijs. Jan Lokker, voorzitter college van bestuur ROC Da Vinci College in reactie op de toegekende subsidie: “Het wordt nu mogelijk om specifiek technisch onderwijs via Hybrid Distance Teaching landelijk aan te bieden en om Green Engine Technology een volwaardige plek te geven in het curriculum van de verbrandingsmotorenopleidingen. En dat was heel hard nodig.”

Controle werkzaamheden aan gasmotoren, Foto: Koninklijke Van Twist 
'
Controle werkzaamheden aan gasmotoren, Foto: Koninklijke Van Twist
1/1
Landelijk kampen importeurs van verbrandingsmotoren en bedrijven met een relatie tot de industrie of maritieme sector met tekorten aan service technicians. Het beeld van de vervuilende dieselmotor is weinig aansprekend voor jongeren hetgeen resulteert in een gebrekkige aanwas. Maar, ook in deze branche zijn duurzame ontwikkelingen in opmars. Wereldwijd zijn motorenleveranciers volop bezig met alternatieve brandstoffen zoals bio-diesel, waterstof of elektrisch aangestuurde motoren. Deze nieuwe technologieën vragen om specifieke kenniscompetenties op het gebied van Green Engine Technology, Mechatronica en Elektronica. Met dat uitgangspunt ontwikkelde het Da Vinci College samen met haar PPS partners uit het onderwijs, brancheorganisaties - waaronder de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) - en 22 ondernemingen uit het bedrijfsleven het projectplan dat nu met steun van OCW gestart kan worden. Een project dat zich hard maakt voor verdieping en verbreding van het onderwijs voor verbrandingsmotortechnici.

Praktijkonderwijs op afstand in lokale HUBS

Met een landelijke vraag naar scholing en mbo-onderwijs dat alleen in Dordrecht en Rotterdam gegeven wordt, ligt de doelstelling van PPS GET op het realiseren van hybride afstandsleren. De grote uitdaging in het zogenaamde Hybrid Distance Teaching, is om niet alleen de theorie, maar juist de praktijklessen via afstandsleren te realiseren. De oplossing voor dit vraagstuk werd gevonden in de samenwerking met deelnemende bedrijven van de PPS. Een aantal ondernemingen verspreid over het land stelt lokaal bedrijfsruimte beschikbaar die wordt ingericht als practicum lokaal. Dit zijn de HUBS waar studenten verbrandingsmotorentechniek voor hun praktijklessen naar toe gaan. Door de regionale spreiding van de HUBS is de reistijd vanuit elke hoek van het land acceptabel. In de HUBS zal een instructeur aanwezig zijn voor de begeleiding ter plaatse. De docent verzorgt met behulp van IP camera's en online whiteboards de les aan alle deelnemers die aanwezig zijn in de diverse HUBS. Door intensieve onderwijsprogramma's, moderne lesmiddelen en begeleidende instructie in de HUBS, worden studenten begeleid naar het behalen van hun diploma op mbo-niveau. Met deze methodiek zal het volstaan om het onderwijs waarbij docent en studenten beiden fysiek aanwezig zijn, te beperken tot slechts 2-3 maal per jaar een onderwijsdag in het Praktijk Opleidingen Centrum van de VIV in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Naadloze aansluiting op behoefte uit de arbeidsmarkt

Ondernemers in de industrie en maritieme sector maken zich volgens de VIV al geruime tijd druk om de discrepantie tussen onderwijs en praktijk. "Deze subsidie is heel goed nieuws voor onze leden." laat Michel Voorwinde, directeur van de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren, weten. "Goed aansluitend onderwijs is cruciaal voor alle spelers in deze markt. Sommigen verkopen wereldwijd 24/7 serviceverlening, dat valt of staat met het kunnen inzetten van beroepscompetent en professioneel personeel. De motorenbranche is een prachtige business om in te werken, met veel perspectief om door te groeien. Wij vertrouwen erop dat de Green Engine Technology ook zal bijdragen aan een beter imago voor onze mooie bedrijfstak. "

Start project Green Engine Technology

Het enthousiasme van alle betrokken partijen in PPS GET is groot. Onderwijsbestuurder Jan Lokker: "We hebben gezamenlijk een glasheldere missie en de support vanuit het RIF maakt het mogelijk om onze ambities te concretiseren. Het is belangrijk dat we de aansluiting behouden tussen onderwijs en praktijk. We willen dan ook zo spoedig mogelijk van start met het uitwerken van onze plannen." Vast staat dat een pilot-fase onderdeel uitmaakt van het proces waarin de HUBS voor het afstandsleren verder ontwikkeld worden. De integratie van Green Engine Technology in het onderwijscurriculum is daarin leidend.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (8)

28 mei 2024 - 's-Hertogenbosch
Power Electronics & Energy Storage
5 juni 2024 - Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Vision, Robotics & Motion
10 juni 2024 - Frankfurt Am Main (D)
ACHEMA
19 juni 2024 - Metaal Katthedraal, Utrecht
FEDA Business Inspiration Day
1 oktober 2024 - Evenementenhal Gorinchem
METAVAK
3 oktober 2024 - Kortrijk Expo, Kortrijk (B)
ABISS
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Motek
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Vision

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden