Laatste nieuws:

, 18 december 2018 12:15

TNO glashelder over Stint: nooit een veilig vervoersmiddel geweest

De Stint is absoluut geen veilig vervoermiddel en is dat ook nooit geweest. Dat concludeert TNO, dat de drie versies van de ‘elektrische bolderkar’ heeft onderzocht. Bij het keuringsvoertuig valt op dat er geen bedrijfsrem is gemonteerd waarmee het voertuig kan worden afgeremd als de aandrijving niet meer beschikbaar is of niet goed functioneert.

Bij het keuringsvoertuig valt op dat er geen bedrijfsrem is gemonteerd waarmee het voertuig kan worden afgeremd als de aandrijving niet meer beschikbaar is of niet goed functioneert. '
Bij het keuringsvoertuig valt op dat er geen bedrijfsrem is gemonteerd waarmee het voertuig kan worden afgeremd als de aandrijving niet meer beschikbaar is of niet goed functioneert.
1/1

Minister Cora van Nieuwenhuizen is dan ook niet van zins om de Stint in de huidige vorm te laten terugkeren op de weg. Tot nu toe geeft ze ook geen gehoor aan de roep om schadevergoeding. TNO testte de voertuigen op 6 nogal voor de hand liggende punten - en ze voldeden aan niet één. Dit waren de eisen:

- Tijdens het rijden moet het voertuig te allen tijde veilig tot stilstand gebracht kunnen worden;
- Het moet altijd bestuurbaar zijn;
- Het mag nooit onverwacht zo hard accelereren dat de bestuurder de controle over het voertuig verliest;
- Het mag ook niet onverwacht zo hard remmen dat de bestuurder de controle verliest;
- Het moet altijd mogelijk zijn om het voertuig handmatig naar een veilige plek te duwen, zonder additionele handelingen;
- Als de bestuurder niet aanwezig is moet het voertuig in de parkeerstand staan.

Rapport

Bij evaluatie bleek dat de voertuigen aan geen van deze veiligheidsdoelstellingen voldeden. Het veiligheidsniveau is daarmee ontoereikend voor personenvervoer. Uit het rapport:

- Geen van de onderzochte voertuigen haalt de wettelijk vereiste remvertraging van 4 m/s2. Bij het keuringsvoertuig valt op dat er geen bedrijfsrem is gemonteerd waarmee het voertuig kan worden afgeremd als de aandrijving niet meer beschikbaar is of niet goed functioneert. Voertuigen H304 en H731 hebben wel een bedrijfsrem maar die is onvoldoende krachtig;
- Voor alle onderzochte Stints geldt dat het ontbreken van een zitplaats leidt tot veiligheidsrisico's voor remmen en sturen door de grotere kans dat de bestuurder van het voertuig valt. Dit leidt in alle rijsituaties tot een onbeheersbare situatie; er is immers geen bestuurder op het (rijdende) voertuig;
- Bij het keuringsvoertuig leidt losraken van de nuldraad naar de gashendel in een technisch oncontroleerbare en voor een bestuurder onbeheersbare versnelling van het voertuig. Het losraken van de nuldraad naar de gashendel leidt ook bij H304 en H731 tot ongewenst versnellen. Hier is deze faalmodus wel controleerbaar door het terugdraaien van de gashendel tot de nulstand. Het is echter niet waarschijnlijk dat een bestuurder in een panieksituatie altijd de goede actie onderneemt als deze situatie zich voordoet;
- Ook de automatische parkeerrem kan leiden tot gevaarlijke situaties wanneer deze ongewenst geactiveerd wordt tijdens het rijden. De kans dat dit gebeurt is te groot omdat veel faalmodi leiden tot dit ongewenst activeren. Bovendien kan een stilgevallen voertuig pas van een gevaarlijke plek verwijderd worden nadat de parkeerrem handmatig gelicht wordt en het contact uitgeschakeld wordt. Dit zijn geen intuïtieve handelingen, zeker niet in een panieksituatie;

Aanbevelingen

TNO doet de volgende aanbevelingen:

- Het voertuig moet worden voorzien van een goedwerkend remsysteem op alle wielen dat wat betreft technische eisen tenminste voldoet aan de reguliere toelatingseisen voor dit type voertuig;
- Omdat het voertuig ook op hellingen gebruikt wordt, moet een oplossing worden ontwikkeld voor het gecontroleerd tot stilstand brengen van het voertuig wanneer de bestuurder van het voertuig valt. Een beter en goedkoper alternatief is het aanbrengen van een inrichting die de kans minimaliseert dat een bestuurder van het voertuig valt, zoals bijvoorbeeld een zitplaats. Met een zitplaats blijft het voertuig ook bestuurbaar doordat de bestuurder altijd op een rijdend voertuig aanwezig is;
- De faalmodus ‘ongewenst accelereren' moet te allen tijde worden voorkomen door het toepassen van een redundant signaal en een geschikte methode van foutdetectie. De motorregelaar die gebruikt wordt in H304 en H731 biedt de mogelijkheid voor beide oplossingen;
- De automatische parkeerrem moet vervangen worden door een handmatig bediende parkeerreminrichting zodat het voertuig bij stilvallen vrij kan blijven rollen. Een handmatig bediende parkeerrem kan ook niet onbedoeld geactiveerd worden. De parkeerrem zou bediend moeten worden door een bedienelement in de directe nabijheid van de andere bedienorganen en zo worden uitgerust dat het niet kan worden vergeten;
- Uit de remtesten met H304 blijkt dat de aandrijving de rem tegenwerkt wanneer de rem harder wil remmen dan de aandrijving. Dit conflict tussen remmen en aandrijving moet opgelost worden. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd door het inbouwen van een schakelaar in de remhendel die het signaal naar de motorregelaar afgeeft om de aandrijving uit te schakelen als de remhendel bediend wordt.

Nieuwe eisen aan kindervervoer

De 3500 Stints die Nederland rijk is, mogen de weg niet meer op sinds een ongeval in Oss waarbij vier kinderen om het leven zijn gekomen. Stints worden vooral gebruikt door kinderdagverblijven, die ze graag snel weer in gebruik willen nemen. Van Nieuwenhuizen benadrukt echter dat ‘zeker waar het om kinderen gaat, de veiligheid voorop staat'. Ze gaat samen met de Branchevereniging Kinderopvang kijken hoe kinderen in de toekomst veilig vervoerd kunnen worden. Daarbij dienen het TNO-onderzoek en de aanbevelingen van RDW en het SWOV als uitgangspunt. "We proberen dat zo snel mogelijk te doen, maar dat zal waarschijnlijk pas eind februari worden. Tot die tijd mag de Stint in ieder geval niet meer de weg op", aldus Van Nieuwenhuizen.

 

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (5)

12 maart 2024 - Jaarbeurs Utrecht
ESEF/TECHNISHOW
19 maart 2024 - Messe Stuttgart
LogiMAT
26 maart 2024 - de Basiliek, Veenendaal
Industrial Ethernet event
26 maart 2024 - Brussels Expo
Machineering
22 april 2024 - Deutsche Messe, Hannover
Hannover Messe

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden