, 6 augustus 2018 11:58

20% lagerproblemen gevolg slechte montage

Tot 20% van alle lagerproblemen is terug te voeren tot een verkeerde montage en dit type probleem kan leiden tot de het stoppen van machine of productielijnen. Dit is reden genoeg om extra voorzichtig te zijn bij het monteren van lagers.

Dit meldt NSK, producent van lagers, lineaire technologiecomponenten en sturende systemen. Het monteren van lagers is een taak die de juiste kennis en vaardigheden vereist. De plaatsing is altijd al een moment geweest waarbij veel fouten gemaakt worden, waardoor de levensduur van lagers vermindert. Andere factoren die de levensduur kunnen bedreigen zijn onder meer het niet schoon houden van de lagers, de aanbevolen afstanden tussen de lagerringen en de as niet respecteren en het gebruiken van onjuiste montagetools. Volgens NSK kunnen deze fouten echter gemakkelijk vermeden worden.
 

Opleidingen

Wie zich zorgen maakt over dit probleem of gewoon wil bijleren kan terecht bij NSK. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld opleidingen aan die specifiek gericht zijn op het correct monteren en demonteren van lagers. Bovendien kan een training worden georganiseerd op de site van de gebruiker of in samenwerking met verkooppartners. 

Gereedschappen

Naast deze opleidingen levert NSK -als onderdeel van zijn servicepakket AIP + (Toegevoegde Waarde Programma)- ook de gereedschappen voor het op professionele wijze monteren van lagers. Deze speciale hulpmiddelen zijn nodig om de juiste kracht in te zetten om de lagerring op zijn plaats te drukken. In het geval van koude montage is het belangrijk dat de montagekrachten nooit via de kogels van het lager worden overgedragen, anders kan er schade optreden. Dit is niet enkel het geval voor de kogels zelf, maar ook voor de loopbanen.

Zelfs bij het uitvoeren van een warme montage met hydraulisch gereedschap en inductieverwarmers, kan er nog steeds schade aan het component ontstaan. Dit is het gevaar als de gekozen gereedschappen niet geschikt zijn voor de toepassing of verkeerd worden gebruikt. Dit scenario kan leiden tot putten in de loopbanen, vervormde afdichtingen, schade aan andere componenten en zelfs scheurtjes in de lagerringen. 

Analyse van lagerfalingen

Een andere door NSK aangeboden dienst is een analyse van lagerfalingen ter plaatse om schadegevallen te onderzoeken. Deze onderzoeken resulteren in aanbevelingen om lagers uit een andere serie te gebruiken of de omgevingsomstandigheden te optimaliseren. 

Een voorbeeld hiervan is een grote autofabrikant die geconfronteerd werd met een stijging van de lagertemperatuur op twee afzuigventilatieroosters. NSK werd uitgenodigd om het falen van de lagers -ongeveer om de zes maand gebeurde dat- te onderzoeken en een oplossing uit te dokteren. Na een uitgebreid onderzoek, uitgevoerd door deskundige NSK-ingenieurs, bleek dat de temperatuurstijging werd veroorzaakt door een combinatie van een te hoge voorspanning op de lagers en een hoge zomertemperatuur. Een andere reden was dat de beperkte ruimte het moeilijk maakte om de lagers correct te monteren op de as van de ventilatoren.

Overstap naar tonlagers

In eerste instantie raadde NSK aan om over te stappen naar haar tonlagers. Die kunnen niet alleen de hoogste belasting in hun soort aan, maar bieden ook temperatuurstabiliteit tot 200 °C. De lagers compenseren ook onjuiste uitlijningen en kunnen onnauwkeurigheden in de montage verdragen. Samen met de verandering van lagertype, stelde NSK een opleiding voor op de locatie van de klant. Het onderhoudspersoneel dat hiermee in aanraking mee komt, kreeg uitleg over de professionele montage en demontage van lagers.

Nadat de nieuwe lagers correct waren geïnstalleerd en afgesteld onder toezicht van het technisch team van NSK werd een vermindering van de stijging van de temperatuur vastgesteld. Er werd sindsdien - 12 maanden lang - geen lagerschade meer gemeld, wat een jaarlijkse besparing betekent van 15.000 euro dankzij de kortere uitvaltijd en lagere montage / demontagekosten. 

Foto's:

Installatie met het juiste gereedschap - hier een inductieverwarmer – draagt in belangrijke mate bij aan de goede werking van lagers gedurende een lange periode

Installatie met het juiste gereedschap - hier een inductieverwarmer – draagt in belangrijke mate bij aan de goede werking van lagers gedurende een lange periode

© Aandrijvenenbesturen.nl