, 18 juni 2018 15:13

Meesterschap-traject helpt wegvloeien van onderscheidende kennis tegen te gaan

Technische bedrijven schreeuwen om ervaren vakmensen. De vele tienduizenden moeilijk invulbare vacatures maken dit schrijnend duidelijk. Invulling van onderaf is echter moeilijk omdat het gat tussen theorie en praktijk nog altijd groot is. Aan de andere kant staan veel ervaren vakmensen op punt van pensionering, wat het probleem des te nijpender maakt. Is er bovendien niets geregeld, dan wandelt onderscheidende kennis en ervaring straks zo het bedrijf uit. Om bedrijven te helpen dit gat te overbruggen introduceert trainingsbureau Bright new things het 'Meesterschap-traject', dat als doel heeft jongeren sneller inzetbaar te maken en ouderen - als onderdeel van hun ‘3e carrièrefase’ - een motiverende coachingrol biedt.

Het wegvloeien van onderscheidende kennis kan op termijn een groot probleem worden. Veel bedrijven danken hun bijzondere (concurrentie)positie immers juist aan die onderscheidende kennis en ervaring. Ervoor zorgen dat deze kennis in huis blijft is één van de pijlers van het ‘Meesterschap-traject’ van Bright new things. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit trainingsprogramma was duurzame inzetbaarheid, waarbij oudere werknemers - die ook nog eens langer moeten doorwerken tot aan hun pensioen - een uitdagende ‘3e carrièrefase met coachingrol’ wordt geboden. Seniors krijgen daardoor meer plezier in hun werk, terwijl de ’gezellen’ die ze onder hun hoede hebben, sneller de kneepjes van het vak leren. Bedrijven kunnen de voor hen belangrijke knowhow hierdoor veiligstellen en de productiviteit van hun werknemers verhogen. 


Praktijkgericht coachingprogramma

Het ‘Meesterschap-traject’ is een praktijkgericht coachingprogramma, waarvan de invulling vooral op de praktijkvloer plaatsvindt en de resultaten direct zichtbaar zijn. De focus ligt bij het trainen van de deelnemers onder meer op het verbeteren van hun vaardigheden in het coachen van hun (veelal jongere) collega’s en op het leveren van specifieke bijdragen aan de organisatie vanuit een expertperspectief. Het systeem dat de trainers van Bright new things daarbij hanteren is onder meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Bateson, Cohn, Blake & Mouton, maar er worden ook creatieve- en ondernemerstechnieken zoals die van COCD en Osterwalder toegepast. 

Inmiddels zijn de nodige ervaringen opgedaan met pilots van het ‘Meesterschap-traject’, onder andere bij NS Reizigers in Utrecht, met duidelijk zichtbare resultaten. Ook binnen andere kennisintensieve organisaties leidt deze aanpak tot significante verbeteringen en een beter toekomstperspectief.

Foto's:

Het Meesterschap-traject van trainingsbureau Bright new things helpt wegvloeien van onderscheidende kennis tegen te gaan (beeld: Bright new things)

Het Meesterschap-traject van trainingsbureau Bright new things helpt wegvloeien van onderscheidende kennis tegen te gaan (beeld: Bright new things)

© Aandrijvenenbesturen.nl