, 14 mei 2018 14:36

Nieuwe milieuvriendelijke en goedkope brandstof voor brandstofcellen ontdekt

Lignine, een goedkoop bijproduct van papierproductie en een veelvoorkomen biopolymeer, blijkt een interessante brandstof te zijn voor brandstofcellen. Onderzoekers van de Laboratory of Organic Electronics van de Zweedse Linköping University hebben een brandstofcel ontwikkeld die op lignine draait.

Veel traditionele brandstofcellen draaien op waterstofgas, dat reageert met zuurstof uit de lucht. De chemische energie wordt in de brandstofcel omgezet in elektriciteit, water en warmte. 96% van de waterstof die wereldwijd wordt geproduceerd is echter afkomstig van niet-duurzame bronnen en zorgt voor CO2-uitstoot. Daarnaast kan ook ethanol en methanol worden gebruikt als brandstof voor brandstofcellen. Deze creëren beide echter net als waterstofgas CO2 als bijproduct. 

Catechol

Een materiaal genaamd catechol blijkt uitkomst te bieden. Catechol kan als duurzame brandstof voor brandstofcellen dienen, aangezien het materiaal geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Catechol is een materiaal gewonnen kan worden uit lignine; 7% van lignine bestaat uit catechol. Dit materiaal blijkt uitermate geschikt als brandstof voor brandstofcellen. 

Een belangrijk voordeel is de brede beschikbaarheid en lage prijs van lignine. Deze stof kan gewonnen worden uit bomen, die voor 25% bestaat uit lignine. Het materiaal is een biopolymeer dat de cellulosevezels in een boom aan elkaar 'lijmt' tot hout. Bij de productie van papier wordt gebruik gemaakt van deze cellulosevezels en wordt lignine met behulp van chemicaliën opgelost. Het materiaal blijft dus over tijdens de productie van papier en is hierdoor zowel op grote schaal als goedkoop beschikbaar.

Meer informatie is te vinden in de onderzoekspaper die de onderzoekers hebben gepubliceerd. 

Foto's:

Lignine kan worden gewonnen uit bomen (beeld: Pixabay / Hans)

Lignine kan worden gewonnen uit bomen (beeld: Pixabay / Hans)

© Aandrijvenenbesturen.nl