Laatste nieuws:

, 1 mei 2018 10:41

Laat u informeren over machineveiligheid op het Safety event

De negende editie van het Safety event vindt op 8 mei plaats in het Evoluon Eindhoven. Het thema van het event is dit jaar ‘Machineveiligheid: van risicoanalyse tot aansprakelijkheid'.

Het Safety event'
Het Safety event
1/1
Bezoekers kunnen tijdens het Safety event onder andere:
 • zich laten inspireren tijdens het plenaire programma
 • kennis opdoen via de learnshops tijdens het middagprogramma
 • praktische antwoorden krijgen op safety-gerelateerd vragen van de Safety doctors
 • in contact komen met vakgenoten, fabrikanten en toeleveranciers op de informatiemarkt

Programma

Het programma van het Safety Event ziet er als volgt uit: 

8.30 uur - Ontvangst en registratie + bezoek Safety-markt  

9.15 uur - Opening door dagvoorzitter 

9.30 uur - Praktische integratie van CE-markering in het ontwerpproces door
Jeroen Heijkants, Machine Safety Engineer & Consultant, D&F Consulting

In het ontwerpproces wordt vaak geworsteld met functionaliteit en de compliance van het ontwerp met de Europese Richtlijnen. De focus ligt met name op de functionaliteit van het ontwerp en het halen van deadlines. Door veiligheid & regelgeving (CE) volledig te integreren in het ontwerpproces is er geen sprake van prioritering, maar wordt het simpelweg de ‘Way of Working'. Om dit te bereiken, is een gedegen aanpak van CE noodzakelijk. In deze lezing wordt door de spreker vanuit eigen ervaring een aantal aspecten hiervan toegelicht:
 • Hoe bereik je commitment over CE van de stakeholders?
 • Hoe kun je CE praktisch integreren in elke fase van het ontwerpproces?
 • Hoe realiseer je uitrol en onderhoud ervan in de organisatie?
 • Hoe zorg je dat de klant de juiste CE informatie voor gebruik krijgt?
10.10 uur - De juridische gevolgen van bouwen in afwijking van wet- en regelgeving door Pim Herber, Jurist Bouwrecht, Juridisch Management Nederland

De spreuk ‘Iedereen wordt geacht de wet te kennen' geldt ook voor een opdrachtnemer in de bouw. Maar hoe dient een opdrachtnemer te handelen als een opdrachtgever opdracht geeft om een installatie te bouwen, die in strijd is met een geldende wetgeving of normen? Aan de hand van een praktijkcase wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
 • Wat is de functie van een UAV-contract in de bouw?
 • Kan een opdrachtgever (OG) zijn opdrachtnemer (ON) orders en aanwijzingen geven?
 • Geldt er voor ON een "waarschuwingsplicht" richting OG bij risico's?
 • Hoe dient ON te handelen als OG een de waarschuwing bewust negeert? Wat zegt het WvSr?
10.50 uur - Pauze op de Safety markt

11.20 uur - Zin en onzin van een risicobeoordeling van een machine door Henrie Verwey, Verwey Safety Services

Voor techneuten is het vaak lastig om een risicobeoordeling van een machine op te stellen. Ze zijn gewend om zaken tot achter de komma uit te rekenen en vinden het inschatten van risico's meestal vaag en subjectief. U krijgt antwoord op de volgende vragen:
 • Wat is het doel van een risicobeoordeling en hoe stel je een goede risicobeoordeling op?
 • Welk model voor risico-inschatting kun je het best gebruiken?
 • Wat is de relatie van de risicobeoordeling met PL en SIL?
 • Hoe ziet de toekomstige normontwikkeling op dit gebied eruit?
12.00 uur - Paneldiscussie met als thema 'Risicobeoordeling van machines: hoe ver moet je gaan?'

In de paneldiscussie wordt ingegaan op de noodzaak van risicobeoordeling (RiBo) en wordt gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:
 • Wat zijn de vereisten ten aanzien van de diepgang van de RiBo?
 • Welke uitvoeringsvorm kies je voor de vastlegging?
 • Wat is de relatie met geldende wetgeving en normen?
 • Is het mogelijk te ontwerpen zonder een risicobeoordeling?
Inleiding door Henk de Witte, Inspectie SZW
Gespreksleider: Nick de With, Fusacon 
Panelleden: Henk de Witte, Paul Hoogerkamp, Remko Roosjens, Henrie Verwey, Jeroen Heijkants
 
12.45 uur - Lunch op de Safety-markt

13.15 uur - Sessies Safety Doctors  

14.00 uur - Parallelle learnshops 

Learnshop 1 | Zaal Philips Hall - De Machinerichtlijn en de grenzen van aansprakelijkheid van ontwerpers door Remko Roosjen & Martin Krüger, MAAK Advocaten + Martijn Drost, Pilz

Ontwerpers, tekenaars, functiehoofden en machineoperators zien zich vaak geconfronteerd met vragen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op veiligheidsgebied. Aan de orde komen komen enkele spraakmakende praktijkzaken op dit gebied en wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
 • Wat als technische oplossingen niet aan de normen (kunnen) voldoen? 
 • Wat zegt de Machinerichtlijn hierover? 
 • Wat is de rol en reikwijdte van gebruiksaanwijzingen en instructies hierbij?
 • Hoe maak je de vertaalslag tussen techniek en juridische realiteit?  
Learnshop 2 | Zaal Jupiter - De consequenties van de vernieuwde IEC 60204-1:2016 toegelicht door Pouw Jongbloed, ROVC

Al in oktober 2016 is, op IEC-niveau, editie 6.0 van werelds meest verkochte norm "IEC 60204-1" aangenomen. Binnen Europa wordt nog hard gewerkt om de norm geschikt te maken voor de Europese markt. De Engelstalige versie van de EN 60204-1 is vermoedelijk eind van deze zomer beschikbaar. NEN zal deze belangrijke norm daarna ook vertalen in het Nederlands. Er is bijna 10 jaar aan gewerkt en de norm kent dus vele wijzigingen. In deze learnshop komen de meest ingrijpende (lees ook kostbare) wijzigingen aan de orde en wordt onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen:
 • Welke aanvullende bepalingen maken het mogelijk om de paneelbouwnorm IEC 61439 te vermijden?
 • Is toepassing van frequentieregelaars in veiligheidsfuncties mogelijk? 
 • Welke nieuwe eisen gelden ten aanzien van EMC?
 • Wat zijn de aanvullende eisen voor machines binnen TT-stelsels?
Learnshop 3 | Zaal Castor - De praktische aanpak van machineafschermingen met of zonder vergrendeling door Vladimir Dragosavic, Euchner

Bij het beveiligen van beweegbare afschermingen worden vaak één of meerdere mechanische veiligheidsschakelaars toegepast. Het is technisch mogelijk de contacten van verschillende afschermingen in serie te zetten, maar dit heeft consequenties voor de foutdiagnose en dus ook voor het PL of SIL level dat wordt bereikt. Dit thema wordt praktisch uitgelegd, waarbij tevens antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
 • Welke wettelijke eisen en normen gelden voor beweegbare afschermingen?
 • Is er een maximum aan de serieschakeling van elektromechanische deurcontacten?
 • Hoeveel slimme elektronische deursensoren mogen serieel gekoppeld worden?
 • Gelden dergelijke aspecten ook bij het in serie schakelen van noodstopcontacten?
15.00 uur - Pauze op de Safety-markt + sessies Safety Doctors

16.00 uur - Vervolg Learnshops

Learnshop 4 | Zaal Philips Hall - Functionele veiligheid in elektro-hydraulische systemen door Frans Wilschut, FW-Techniek

Als er grote krachten nodig zijn worden in machines vaak elektro-hydraulische aandrijvingen toegepast. De norm EN-ISO 4413 geeft algemene regels en veiligheidseisen voor hydraulische systemen en hun componenten, maar spreekt niet over de ‘functionele veiligheid'. Daarvoor moet de ontwerper weer naar de EN-ISO 13849 (PL) en/of EN 62061 (SIL). Ingegaan wordt op de ontwerpaspecten rondom functionele veiligheid van hydraulische aandrijvingen van machines, met antwoord op vragen als:
 • Welke wet- en normeisen zijn het belangrijkst bij hydraulisch aangedreven machines?
 • Hoe kun je de geldende normen als machinebouwer praktisch toepassen bij het maken van technische ontwerpkeuzes?
 • Hoe realiseer je de hydraulische en functionele veiligheid van een pijpenbuigmachine, pers of kantbank?
 • Welke praktijktips zijn er voor een hydraulisch ontwerper?
Learnshop 5 | Zaal Jupiter - Kunstwerk wordt machine - een reflectie over de impact van machineveiligheid op DBFM Nieuwe Keersluis Limmel door Tom Haesebrouck, Agidens

Om de Maas beter geschikt te maken voor langere, diepere en hogere binnenvaartschepen is één van de deelprojecten het realiseren van een nieuwe keersluis te Limmel. Het unieke van deze keersluis is het gebruik van in serie geschakelde hydraulische cilinders om een sluis hefdeur te bewegen. Hierbij wordt een hoge beschikbaarheid gegarandeerd ondanks uitval van de besturingssystemen. Dit is het eerste waterproject dat Rijkswaterstaat aanbesteedt via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). Dit houdt in dat de aannemer niet alleen de bouw voor zijn rekening neemt, maar ook het ontwerp, de financiering en het onderhoud voor periode van 30 jaar. De bouwer van de sluis wil zijn ervaringen en inzichten met deze contractvorm delen en zal in de learnshop onder andere antwoord geven op de volgende vragen:
 • Welke eisen worden er allemaal gesteld aan de veiligheid van Keersluis Limmel?
 • Hoe is de verhouding tussen cybersecurity, machine- , vaarweg- en functionele veiligheid?
 • Hoe zit het met de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op deze aspecten?
 • Hoe zit het met de uitgebreide aandacht voor het aspect machineveiligheid en de realiteit in het veld? 
Learnshop 6 | Zaal Castor - Stofexplosies en een goede risicobeoordeling van apparaten door Rolf van Dijk, U&D Industrial Safety

Incidenten met stofexplosies komen regelmatig voor. Hierbij gaat het doorgaans om explosies van de installaties zelf. Zelden is er sprake van een explosie die ontstaat in de omgeving. Op de volgende vragen wordt een antwoord gegeven:
 • Wat is de waarde van explosieveilig materieel in een stoffige omgeving als het risico van een explosie vanuit de apparatuur zelf niet voor 100% is beheerst?
 • Mag je accepteren dat er zich een stoflaag in een ruimte opbouwt? Op welk moment moet je ingrijpen?
 • Wat zijn de verschillen in risico binnen en buiten de omhulling?
 • Welke maatregelen kunnen genomen worden voor een veiliger werkomgeving?
17.00 uur - Netwerkborrel op de Safety-markt  

Aanmelden

Wilt u het Safety event bezoeken? Meld u dan nu aan! Een toegangsbewijs voor het event is beschikbaar voor 150 euro. Abonnees van Aandrijven & Besturen krijgen 40 euro korting en betalen slechts 110 euro.  

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (7)

5 juni 2024 - Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Vision, Robotics & Motion
10 juni 2024 - Frankfurt Am Main (D)
ACHEMA
19 juni 2024 - Metaal Kathedraal, Utrecht
FEDA Business Inspiration Day
1 oktober 2024 - Evenementenhal Gorinchem
METAVAK
3 oktober 2024 - Kortrijk Expo, Kortrijk (B)
ABISS
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Motek
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Vision

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden