, 12 april 2018 13:52

Energiesysteem van de toekomst getest tijdens Europees proefproject in Eindhoven

Een pilot binnen het Europese project Interflex onderzoekt of het huidige elektriciteitsnet in de toekomst meer mogelijkheden kan bieden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid elektrische auto's of een energiecentrale op de juiste momenten stroom te laten leveren of juist op te vragen. De proef vindt in de zomer van 2018 plaats in het Eindhovense stadsdeel Strijp-S.

Dit meldt TNO. Naar verwachting neemt de druk op de Nederlandse elektriciteitsnet de komende jaren toe. Enerzijds is dit te danken aan een toenemend gebruik van elektriciteit door onder andere de groeiende inzet van elektrisch vervoer en het verwarmen van zowel woningen als kantoren met warmtepompen. Daarnaast wordt steeds meer elektriciteit duurzaam opgewekt met onder andere zonnepanelen en windmolens. De hoeveelheid zonne- en windenergie die wordt opgewekt is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en kan daardoor aanzienlijk fluctueren. Zo ontstaan er op momenten dat er veel wind of zon is pieken in de energieopwekking, terwijl op andere momenten juist pieken zijn in de vraag naar elektriciteit. 

Balans bewaren

Het is dus een uitdaging het elektriciteitsnet in balans te houden. Er zijn grofweg twee opties om deze balans te bewaren: 
  • netverzwaring waarbij kostbare kabels met een hoge capaciteit in de grond worden gelegd;
  • op zoek gaan naar slimme alternatieven om de verbruiks- en aanbodpieken te beperken.
In de pilot van het Europese project Interflex wordt deze laatste optie in de praktijk getoetst. Binnen het project worden mensen gestimuleerd hun energieverbruik te verplaatsen, bijvoorbeeld door een elektrische auto gedurende de nacht slim op te laden in plaats van overdag. Netbeheerder Enexis is bij het project betrokken en gaat onderhandelen met aanbieders van diensten die in staat zijn het energieverbruik te sturen. Deze partijen maken vervolgens afspraken met bijvoorbeeld eigenaren van elektrische auto's over het tijdstip waarop deze opgeladen kunnen worden. In ruil voor deze flexibiliteit, krijgen deelnemende eindgebruikers een financiële vergoeding. 

Lokale marktplaats

Via een lokale marktplaats kunnen de aanbieders een bepaalde flexibiliteitsvraag van een netbeheerder doorzetten naar eindgebruikers en hiervoor een bepaalde vergoeding aanbieden. Enexis spreekt daarnaast een boete af die aanbieders moeten betalen indien zij niet in staat zijn de afgesproken flexibiliteit te leveren. TNO verwacht dat de belasting van het elektriciteitnet op piekmomenten door deze aanpak fors kan worden teruggebracht.

Daarnaast wordt tijdens de pilot gekeken naar de inzet van een centrale batterijen met een variabele aansluitcapaciteit. Deze batterij maakt het mogelijk te sturen hoe snel deze wordt opgeladen en ontladen, wat helpt overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Indien het net zwaar wordt belast, is de aansluitcapaciteit van de centrale batterij lager is en het opladen en ontladen langzamer gaat. Op piekmomenten is de aansluitcapaciteit juist extra groot, en laadt en ontlaadt de batterij juist extra snel.

Netbeheer Enexis en projectpartners TNO en ElaadNL zijn bij het Interflex project betrokken. De systemen en lokale marktplaats worden gebouwd in samenwerking met Jedlix, Sympower en Croonwolter&dros.

Foto's:

Windmolen (beeld: Pixabay / Stepinstars)

Windmolen (beeld: Pixabay / Stepinstars)

© Aandrijvenenbesturen.nl