, 8 maart 2018 15:21

10% meer duurzame energie opgewekt in 2017

De hoeveelheid energie die in Nederland uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt is in 2017 met 10% toegenomen. Zowel de energieproductie uit wind als zon is gestegen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Hernieuwbare bronnen leverden in 2017 ongeveer 17 miljard kilowattuur (kWh) aan energie op, wat 10% meer is dan de 15 miljard kWh die in 2016 werd opgewekt. Windmolens zijn verantwoordelijk voor 60% van de opgewekte energie, gevolgd door biomassa (bijna 30%). Zonnepanelen waren goed voor 13% van de totale opgewekte energie, terwijl waterkracht beperkt bleef tot een half procent. Ook het aandeel van duurzame opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik is toegenomen van 12,5% in 2016 naar 13,8% in 2017.
 

16% meer windenergie opgewekt

Vooral de productie van windenergie is met 16% hard gestegen. In totaal werd 9,6 miljard kWh aan windenergie opgewekt in 2017, ten opzichte van 8,4 miljard kWh in 2016. Dit is volgens het CBS vooral te danken aan de forse uitbreiding van het aantal windmolens in de tweede helft van 2016. Tegelijkertijd is de capaciteit van windmolens in Nederland ongeveer gelijk gebleven. Eind 2017 hadden alle windmolens op land een gezamenlijk vermogen van ruim 3.200 megawatt, terwijl windmolens op zee een totale capaciteit hadden van bijna duizend megawatt. 

Ook de energieproductie met behulp van zonnepanelen is gestegen. In 2016 werd nog 1,6 miljard kWh opgewekt met zonnepanelen. In 2017 is dit toegenomen tot 2,1 miljard kWh. De totale capaciteit van opgestelde zonnepanelen is in 2017 sterk gestegen tot ruim 2,7 gigawatt. De opwekking van energie met biomassa-installaties is iets gedaald, wat vooral is veroorzaakt door een verschuiving van elektriciteitsproductie naar warmteproductie door enkele grote biomassa-installaties in Nederland.

Foto's:

Het vermogen van opgestelde windmolens in Nederland (beeld: CBS)

Het vermogen van opgestelde windmolens in Nederland (beeld: CBS)

© Aandrijvenenbesturen.nl