, 24 januari 2018 16:32

Virtuele sensorfuncties voor conditiebewaking

Nord Drivesystems verwacht aan het eind van 2018 in de aanstuurelektronica van zijn omvormers met een ingebouwde PLC virtuele sensorfuncties beschikbaar te hebben. Die zouden dan voor de olie in een aandrijving onderhoudsdata kunnen aangeven, puur op basis van berekeningen. Sensoren – als echte hardware – komen daar dan niet mee aan te pas.

De ‘onboard' PLC analyseert de datasets van geleverde stroom, spanning en snelheid. Die gegevens zijn beschikbaar in de omvormer en van daaruit kan altijd indirect de momentane olietemperatuur worden afgeleid. Nord heeft door middel van gevalideerd tests vastgesteld dat de curve van de berekende olietemperatuur bijna congruent is met de reële, gemeten temperatuurcurve.
Door rekening te houden met de productspecifieke kenmerken van het smeermiddel, kan ook de olieveroudering worden bepaald om zo een optimaal gebruik van het smeermiddel te garanderen. Om zo snel mogelijk een volledig operationele oplossing te kunnen aanbieden, valideert NORD momenteel temperatuurcurves onder verschillende belastingomstandigheden.

www.nord.com

Foto's:

Virtuele sensorfuncties voor conditiebewaking

Met een virtuele sensor kan de oliekwaliteit worden voorspeld op basis van berekeningen

© Aandrijvenenbesturen.nl