Laatste nieuws:

KARLSRUHE, 31 augustus 2017 09:09

Europese energiedeskundigen bundelen kennis

De opslag van duurzame energie en de ‘smart' integratie van opslagmedia in decentrale netten is beslissend voor een stabiele energievoorziening in de toekomst. Het project SmILES brengt kennis op het gebied van simulatie, optimalisatie en gebruik van zulke infrastructuur op Europees niveau samen. Coördinator voor SmiILES (Smart Integration of Energy Storages in Local Multi Energy Systems) is het Karlsruher Institut für Technologie.

Europese onderzoekspartners brengen hun kennis over uiteenlopende energie-infrastructuren samen in SmILES (foto: KIT/PCE).'
Europese onderzoekspartners brengen hun kennis over uiteenlopende energie-infrastructuren samen in SmILES (foto: KIT/PCE).
1/1

Doel van het project is de ontwikkeling van een platform voor de uitwisseling van data en ‘best practices' voor de integratie van heterogene energiedragers en hun opslagtechnologieën. Ook het versterken van gemeenschappelijk Europees onderzoek is een doelstelling.

In het kielzog van de ‘Energiewende' ontstaan steeds meer decentrale voedingssystemen die putten uit uiteenlopende energiedragers. Hun fluctuerende bijdragen worden in de toekomst gebundeld tot een intelligent gezamenlijk voedingsnet dat de fluctuaties weg balanceert.

Er is niet één energiebron meer die alles levert; er is behoefte aan flexibele en duurzame multi energie systemen, die ook bij een toenemend aandeel duurzame energie een stabiele energievoorziening garanderen.

Uitdagingen

Een van de uitdagingen daarbij is, de fluctuerende inkoppeling uit regeneratieve energieën en het verbruik met behulp van ‘smart' opslagtechnologieën zodanig te sturen, dat ze in balans zijn. Hierdoor zijn hybride netten (zoals voor stroom- en warmtevoorziening) efficiënt en economisch te exploiteren.

Over heel Europa is er een veelheid aan onderzoeksprojecten die antwoord willen geven op de vraag hoe verschillende energiedragers en hun respectievelijke opslagtechnologieën in een gemeenschappelijk net kunnen worden geïntegreerd. Maar aan deze onderzoeken liggen verschillende benaderingen, instrumenten en heterogene randvoorwaarden ten grondslag.

In het kader van SmILES zullen de zes deelnemende onderzoekpartners hun tot nu toe gebruikte methoden en resultaten samenbrengen en analyseren. Hieruit zal blijken welke simulaties, modellen en optimalisaties niet alleen vergelijkbaar zijn, maar ook kunnen worden veralgemeniseerd en als deeloplossingen naar andere samenhangen kunnen worden overgebracht.

Gemeenschappelijk platform

Met onderzoeksprojecten in woonwijken, een kleine stad in een landelijke omgeving, een indusdtrieterrein en de KIT onderzoekscampus worden uiteenlopende toepassingsscenario's en systeemconfiguraties in het project ingebracht.

Op deze basis moet een algemeen toegankelijk dataplatform ontstaan. Deze moet in de onderzoeksgemeenschap onder andere analyses en informatie over energieverbruik en -levering in verschillende contexten ter beschikking moet stellen.

Het doel op lange termijn is deze samenvoeging van Europese onderzoekstrajecen open te stellen voor nog meer partners en te institutionaliseren.

SmILES is onderdeel van de European Common Research and Innovation Agenda (ECRIA) en moet de omzetting van de doelstellingen van het Energy Technology Plan (SET-Plan) ondersteunen. Behalve het KIT nemen het Austrian Institute of Technology (AIT), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Electricité de France (EDF), de European Energy Research Alliance (EERA AISBL) en de Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan het project deel.

SmILES loopt nog tot 30 november 2019.

bron: Karlsruher Institut für Technologie

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (0)

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden