Laatste nieuws:

HANNOVER, 5 juli 2017 09:10

AGV's gaan storingen zelf melden

Geautomatiseerd transport van goederen in magazijnen en fabrieken werkt alleen zolang er geen storing optreedt. Zodra een voertuig beschadigd raakt of op een hindernis stuit, moet de mens ingrijpen en de fout verhelpen. Onderzoekers van het Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) werken aan een systeem dat automatisch reageert op storingen. Het gebruik van vrij navigerende onbemande transportvoertuigen wordt daardoor nog efficiënter. De wetenschappers zijn nog op zoek naar partners in het project.

AGV's worden onder meer gebruikt om onderdelen vanuit het magazijn naar de montageafdeling te brengen. '
AGV's worden onder meer gebruikt om onderdelen vanuit het magazijn naar de montageafdeling te brengen.
Rechts
1/2

Dankzij AGV's (Automatisch Geleide Voertuigen) kunnen grote aantallen producten met weinig personeel snel en goedkoop worden verplaatst. Storingen kunnen echter roet in het eten gooien. Als de goederen niet op tijd op hun plaats van bestemming raken, staat in het ongunstigste geval de gehele productie stil.

Zodra bij een AGV een storing optreedt, moet een deskundige met de hand ingrijpen. De huidige systemen zijn niet in staat automatisch te reageren op bedrijfsstoringen. Moet het voertuig bijvoorbeeld onderdelen van het magazijn naar de montageafdeling brengen en staat het voor een lege positie in het onderdelenmagazijn, dan wacht het op aanvulling. Daardoor lopen ook de volgende taken vertraging op - totdat een mens de storing opheft, bijvoorbeeld door de volgorde van transporten te veranderen.

Blijft een voertuig uit zichzelf staan, ook dan moet een deskundige de oorzaak vinden en de juiste maatregelen nemen. Voor vervuilde sensoren, defecte batterijen of andere bronnen van storingen moet ook door de mens worden ingegrepen.

FTS-Expert

Wetenschappers aan het IPH werken in het project FTS-Expert aan een expertsysteem voor een automatische reactie op bedrijfsstoringen. Als een voertuig in de toekomst voor een lege magazijnpositie staat, beveelt hij automatisch een maatregel aan om de storing te verhelpen.

Als een hindernis de weg verspert, vergelijkt het expertsysteem of het voertuig de hindernis moet omzeilen of dat de transporttaak wordt opgeheven, om aldus de optimale oplossing te vinden. Bij een vervuilde of beschadigde sensor verstuurt het voertuig een foutmelding, inclusief een melding om welk onderdeel het gaat en hoe de storing het best kan worden verholpen.

De uitdaging ligt hierin, dat het aantal mogelijke oplossingen voor het opheffen van storingen zeer groot is en voor de mens nauwelijks te overzien. Is bijvoorbeeld een doorgang geblokkeerd, dan kan her voertuig óf een omweg nemen óf de transportopdracht teruggeven. Beide mogelijkheden kunnen tot vertragingen leiden en kunnen gevolgen hebben voor het totale systeem.

Het expertsysteem moet ook kunnen afwegen welk alternatief het beste is opdat dringende transporttaken het snelste op de plaats van bestemming komen. Voor dergelijke beslissing is nu nog een jarenlange ervaring nodig.

Kennisbank

Om de AGV in de toekomst automatisch op storingen te kunnen laten reageren, willen de onderzoekers de ervaringskennis bundelen in een database. Daarin zullen storingen uit het verleden samen met de oplossingen worden opgeslagen.

Doet zich een storing voor, dan vergelijkt het systeem de betreffende situatie met opgeslagen storingsscenario's en toont een voorstel voor een oplossing. Vervolgens wordt de nieuwe situatie opgeslagen in de database. Het systeem leert dus continu. Storingen kunnen hierdoor sneller worden opgelost, wat stilstandtijden beperkt en kosten bespaart.

Om de kennisbank en de algoritmen voor automatische foutdiagnose te ontwikkelen, willen de onderzoekers samenwerken met bedrijven, zowel fabrikanten van vrij navigerende onbemande transportvoertuigen als bedrijven die zulke voertuigen reeds of willen gaan gebruiken.

bron: Institut für Integrierte Produktion Hannover

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (11)

15 april 2024 - Messe Düsseldorf
Tube
15 april 2024 - Messe Düsseldorf
wire
16 april 2024 - Veldhoven
Manufacturing Technology Conference
16 april 2024 - Veldhoven
CLEAN EVENT
22 april 2024 - Deutsche Messe, Hannover
Hannover Messe
14 mei 2024 - Antwerp Expo, Antwerpen (B)
Advanced Manufacturing
15 mei 2024 - Antwerp Expo, Antwerpen (B)
Advanced Engineering
15 mei 2024 - Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Food Tech Event

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden