ROTTERDAM, 30 mei 2017 14:19

Maritieme innovatie met Horizon 2020 financiering

Het Europese Horizon 2020 programma biedt mogelijkheden voor het financieren van innovatie-projecten. Op woensdag 28 juni 2017 kunnen betrokken partijen kennismaken met de mogelijkheden om tijdens het jaarlijkse Forum Europa Seminar van Netherlands Maritime Technology (NMT) maritieme innovaties te financieren samen met Europese partners.

Deelname aan Horizon 2020 is aantrekkelijk omdat de Europese Commissie de kosten van onderzoek en innovatie voor een groot deel dekt. Daarnaast biedt deelname aan een Europees innovatieproject toegang tot een interessant netwerk.

Door de omvang van de projecten en de samenwerking en inbreng van verschillende disciplines kunnen de krachten worden gebundeld. Daarmee kunnen innovatieve ontwikkelingen versneld worden. Voor de Nederlandse maritieme industrie draagt deelname aan internationale innovatieprojecten bij aan het verwezenlijken van de innovatiedoelstellingen.

Het seminar is van belang voor bedrijven en organisaties die deelnemen aan Horizon 2020 projecten of overwegen dit te doen. NMT nodigt nadrukkelijk ook het midden- en kleinbedrijf uit aanwezig te zijn, aangezien de Europese Commissie deelname van mkb stimuleert en ook enkele subsidieregelingen aan bod komen die specifiek voor het mkb zijn opgezet. Ook wordt de mogelijkheid geboden tot matchmaking middels een korte pitch.

Praktische info

Deelname aan dit seminar is kosteloos, maar aanmelding vooraf is verplicht . Het wordt gehouden op woensdag 28 juni 2017 van 15.00 uur tot 17.30 uur, gevolgd door een borrel. Gastheer is Vereniging FME, dat is gevestigd in het gebouw van Bouwend Nederland in Zoetermeer.
Tijdens het seminar zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- Overzicht van het Horizon 2020 programma
- Analyse van calls voor de maritieme sector
- Voorbeeld succesvolle aanvraag
- Ervaringen vanuit de industrie
- Enterprise Europe Network
- Mogelijkheid tot pitches

bron: Netherlands Maritime Technology

Foto's:

Maritieme innovatie met Horizon 2020 financiering

Elektrische of hybride aandrijving, zoals hier van een sleepboot, is een innovatie die nog veel potentieel voor energiebesparing biedt.

Maritieme innovatie met Horizon 2020 financiering

Deelname aan Horizon 2020 is aantrekkelijk omdat de Europese Commissie de kosten van onderzoek en innovatie voor een groot deel dekt.

© Aandrijvenenbesturen.nl