POTSDAM, 17 mei 2017 15:16

Wat vinden Duitsers en Chinezen van digitalisering?

Een studie van het Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) in Potsdam toont aan hoe afwijkend werknemers in verschillende landen naar de toekomst kijken. Chinese werknemers verwachten van de nieuwe technologie├źn veel drastischer veranderingen voor het milieu en de arbeidsmarkt dan hun Duitse collega's. Dit blijkt uit een onderzoek van het instituut door werknemers in de industrie in beide landen.

De op een enquete gebaseerde studie naar het thema Industrie 4.0 is het eerste dat de gevolgen van digitalisering en het met elkaar verbinden van industriële processen naar duurzaamheidsaspecten heeft onderzocht.

Banen van productie naar ontwikkeling

De Chinezen vinden de gevolgen van de digitalisering op het aantal banen en op de eisen aan de werknemers ernstiger dan de Duitsers. Zo neemt 88% van de Chinese ondervraagden aan dat er in de toekomst minder of veel minder arbeidsplaatsen in de productie zullen zijn. Vier van de vijf Chinezen verwacht dit ook voor banen in de montage en assemblage.

Daarentegen rekent slechts ongeveer de helft van de Duitse ondervraagden op een afnemend aantal arbeidsplaatsen in de productie (56%) en assemblage (53%).De Duitse werknemers voorzien een zeker toekomst in de ontwikkeling: 77% verwacht hier een stijgend aantal arbeidsplaatsen, tegenover 46% bij de Chinese werknemers.

Volgens de onderzoekers weerspiegelen de resultaten van het onderzoek dat Industrie 4.0 in verschillende regio's op aarde heel uiteenlopende gevolgen zullen laten zien, afhankelijk van de heersende industriële voorwaarden.

De verschillen in beoordelingen kunnen worden verklaard uit het feit dat Duitsland al een hoge automatiseringsgraad kent. Op 10.000 werknemers zijn er bij onze oosterburen 292 robots, terwijl dat er in China maar 36 zijn. Duitsland is een sterk geïndustrialiseerde pionier in Industrie 4.0 en heeft veel processen reeds doorlopen, terwijl het opkomende China die nog voor zich heeft.

Energie en milieu

In beide landen gaat een meerderheid er van uit, dat efficiënte omgang met bronnen in de toekomst aan betekenis wint. De ondervraagden uit China reken voor de toekomst met een duidelijk lagere energiebehoefte en materiaalverbruik dankzij de digitalisering van de productie. Duitse werknemers in de industrie daarentegen voorspellen in meerderheid een gelijkblijvende of stijgende behoefte aan energie.

Wellicht valt dit verschil in inschatting te verklaren uit het gegeven, dat veel Duitse ondernemingen al maatregelen hebben getroffen met betrekking tot het energetisch rendement. Dat betekent dat nog meer grote besparingspotentiëlen moeilijker te realiseren zijn.

Momenteel is de luchtvervuiling een aanzienlijk milieuprobleem in China. De kolenindustrie en andere industriële emissie dragen hier in grote mate aan bij. Hoewel in Duitsland een vergelijkbaar aandeel van de bruto toegevoegde waarde afkomstig is van de industrie (25% tegen 32% in China) is het aandeel van de industrie aan het totale energieverbruik aanzienlijk. In China ligt dat op 70%, in Duitsland op slechts 28%. 

bron: Institute for Advanced Sustainability Studies e.V.

Foto's:

Wat vinden Duitsers en Chinezen van digitalisering?

Duitse en Chinese werknemers hebben andere verwachtingen van digitalisering van de productie. Een belangrijke reden is dat Duitsland verder gevorderd is.

© Aandrijvenenbesturen.nl