EDE, 21 maart 2017 09:00

2016 succesvol jaar voor technische sector

Technisch Nederland kan tevreden terugkijken op de behaalde omzet van 2016. Een meerderheid van de bedrijven (53%) heeft een omzetstijging gerealiseerd, tegen 45% in 2015. Deze cijfers zijn gepubliceerd in de tweede editie van de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd onder 1.164 respondenten uit de technische branche.

Na een positief 2016 zijn de verwachtingen voor 2017 ook goed: 56% van de bedrijven verwacht dit jaar een omzetgroei. De meest genoemde maatregel is het optimaliseren van werkprocessen (27%), daarna volgt het opleiden van medewerkers met 21 procent. Het innoveren van producten of diensten sluit de top drie af (12%).

Belangrijkste marktontwikkelingen

Behalve financiële cijfers worden in de TechBarometer ook de belangrijkste marktontwikkelingen benoemd. Allround inzetbaarheid wordt samen met het bijbrengen van technische kennis en kunde als belangrijkste ontwikkeling genoemd, beide 20%. De sector geeft hiermee aan dat het bijscholen van technici en de inzet van vakbekwaam, multi-inzetbaar personeel zwaarwegende onderwerpen zijn.

oed nieuws uiteraard voor ROVC, maar het zorgt ook voor uitdagingen. Het aanbod van allround inzetbare technici blijft dun. De slagkracht van de economie is gebaat bij een structurele en gemeenschappelijke aanpak van werven en inzetten van technisch talent. Opleiden speelt hierbij een belangrijke rol. 2017 staat in het teken van nog meer zaaien, samenwerken en het aangrijpen van andere initiatieven. Denk aan zij-instromers en het opzetten van bedrijvenscholen om meer technisch talent te ontwikkelen.

De ROVC TechBarometer is gratis aan te vragen via de website van het ROVC.

bron: ROVC

Foto's:

2016 succesvol jaar voor technische sector

De slagkracht van de economie is gebaat bij een structurele en gemeenschappelijke aanpak van werven en inzetten van technisch talent.

© Aandrijvenenbesturen.nl