ZOETERMEER, 1 februari 2017 09:40

Factsheets elektromagnetische velden beschikbaar

Op verzoek van FME en Koninklijke Metaalunie heeft DNV GL (voorheen KEMA) een aantal veldsterktemetingen uitgevoerd aan diverse metaalbewerkingsapparaten. In de maakindustrie worden diverse installaties en technieken gebruikt waarvan bekend is dat zij mogelijk een hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EM-velden) kunnen geven.

De laatste jaren is er op Europees niveau een discussie gevoerd over de regelgeving en de geadviseerde limitering van de blootstelling aan EM-velden. Onderwerpen in deze discussie waren: tot welk niveau de blootstelling verantwoord is, op welke effecten de nadruk moet liggen, hoe velden gemeten en geëvalueerd moeten worden en hoe omgegaan moet worden met een (tijdelijke) blootstelling boven de grenswaarden.

EU-richtlijn EM-velden

In 2013 is een Europese Richtlijn gepubliceerd (2013/35/EC), waarin de uitkomsten van deze discussie zijn opgenomen. De richtlijn geeft de maximale blootstelling van werknemers aan EM-velden bij verschillende frequenties weer. Deze richtlijn geldt ook voor blootstelling aan EM-velden bij metaalbewerking.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan elektromagnetische velden van inductiesmeltovens, elektrische lasapparuur, puntlasapparatuur, inductieverwarmers, weerstandsverwarmers, wisselstroommagneten voor niet destructief materiaalonderzoek.

Meetresultaten

Uit de meetresultaten kan worden opgemaakt dat de blootstelling aan magnetische velden in de buurt van apparatuur voor metaalbewerking hoger kan zijn dan de grenswaarden die gesteld worden in de Europese richtlijn 2013/35/EC voor de bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling aan elektromagnetische velden. Met relatief eenvoudige maatregelen is deze overschrijding echter in de meeste gevallen te voorkomen.

Factsheets EM-velden verkrijgbaar

Deze maatregelen zijn beschreven in een aantal factsheets die bijdragen aan een veiliger werkplek. Werknemers die werken met of bij las- of puntlas-apparatuur, inductieverwarmers en inductiesmeltovens kunnen hiermee geïnstrueerd worden over het veilig werken met deze apparaten.

Download de factsheets op de website van de Preventiemedewerker

bron: FME

Foto's:

Factsheets elektromagnetische velden beschikbaar

© Aandrijvenenbesturen.nl