ZOETERMEER, 19 december 2016 13:14

‘Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie moet snel door de Kamer’

Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept van een spoedige behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie, die door minister Kamp aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Deze wet biedt een kans voor een heldere afbakening tussen het werkterrein van netbeheerders en (markt)bedrijven die een cruciale rol vervullen in de energietransitie.

Een heldere domeinafbakening creëert de randvoorwaarden voor investeringen die hard nodig zijn om de energietransitie op koers te houden.

In het bijzonder vraagt Energie-Nederland aandacht voor het onmogelijk maken van kruissubsidiering tussen netbeheerders en verwante (netwerk)bedrijven.

Download de brief hier: Wetsvoorstel voortgang Energietransitie | 14.12.2016 | Coalitiebrief namens Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht (PDF)

bron: FME

Foto's:

‘Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie moet snel door De Kamer’

© Aandrijvenenbesturen.nl