DEN HAAG, 23 november 2016 09:35

Wet DBA opgeschort tot 2018

Het kabinet heeft besloten om handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op te schorten totdat de knelpunten zijn opgelost.

Tot 1 januari 2018 zal er niet worden gehandhaafd, dat schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in zijn brief van 18 november aan de Tweede Kamer.

Échte zelfstandigheid?

Op basis van de Wet DBA zou de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 gaan handhaven, waarbij wordt gekeken of iemand echt zelfstandige is. Daarbij grijpt de fiscus terug op criteria als ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. Een echt zelfstandige bepaalt namelijk zelf wanneer hij zijn werk doet en kan zich desgewenst laten vervangen. Strikte toepassing van deze criteria zorgt in de praktijk voor grote problemen. Volgens de staatssecretaris zijn deze criteria uit het arbeidsrecht aan herijking toe.

Invulling

De staatssecretaris gaat nu samen met de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie onderzoeken hoe aan deze criteria een concretere of andere invulling kan worden gegeven die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Daarbij worden ook de sociale partners aangehaakt. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt tijdig voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Kwaadwillenden alsnog ‘het bokje’

De handhaving van de Wet DBA wordt overigens niet opgeschort voor ‘kwaadwillenden’. Opdrachtgevers of opdrachtnemers die een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan kunnen vanaf 1 mei 2017 een (repressief) handhavingsbeleid tegemoet zien.

bron: FME

Foto's:

Eric Wiebes

Staatssecretaris van Financiƫn Eric Wiebes

© Aandrijvenenbesturen.nl