LONDEN (ENGELAND), 17 november 2016 09:22

Roadmap for additive manufacturing

In een publicatie uit 2015 - Foresight review of structural integrity and systems performance - van de Lloyds Register Foundation wordt opgemerkt dat additive manufacturing een goede kans maakt om wijdverbreid in de industrie te worden toegepast. Maar, merkt het rapport, op dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid of betrouwbaarheid van kritieke infrastructurele systemen - denk aan energie, transport en water.

Als vervolg is onlangs het eerste ontwerp van de ‘Roadmap for additive manufacturing - Safe adoption of additive manufacturing for safety-critical assets' uitgebracht. Hierin worden vier belangrijke uitdagingen boven tafel gehaald: kwalificatie van de technologie, vertrouwen in de toeleverketen, competente en gekwalificeerde medewerkers en veiligheidsverbeteringen die mogelijk worden dankzij additive manufacturing.

Een voorbeeld van het laatstgenoemde aspect is 4D-printing. Hierbij gaat het om 3D-geprinte componenten die van vorm kunnen veranderen of waarvan een andere fysieke eigenschap wijzigt onder invloed van bijvoorbeeld druk of temperatuur. 4D-geprinte componenten zouden de veiligheid en betrouwbaarheid van systemen kunnen verhogen. Denk aan 4D-geprinte leidingen die vloeistoffen verpompen zonder mechanische pomp.

Lloyds Register is nu op zoek naar reacties op de ontwerp-roadmap die eventuele ‘witte vlekken kunnen helpen invullen en om er zeker van te zijn dat niets over het hoofd is gezien. De deadline voor reactie is 31 januari 2017. Later dat jaar zal de definitieve publicatie verschijnen.

www.lrfoundation.org.uk/publications

bron: Engineersonline.nl

Foto's:

Roadmap for additive manufacturing

© Aandrijvenenbesturen.nl