Laatste nieuws:

ZOETERMEER, 12 mei 2016 10:26

FME-leden: kosten zieke werknemer uit balans

Een delegatie van ondernemers die lid zijn van FME heeft dinsdag onder leiding van Ineke Dezentjé Hamming met Directeur Generaal Bernard ter Haar gesproken over de opeenstapeling van verplichtingen, risico’s en lasten waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid van personeel.

'
1/1

De arbeidskosten in Nederland zijn hoog. De druk op de premies werknemersverzekeringen is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen door de lasten van arbeidsongeschiktheid volledig bij werkgevers neer te leggen en de duur van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verlengen naar in totaal 12 jaar. Ook de verantwoordelijkheid voor re-integratie is bij de werkgever komen te liggen, ervan uitgaande dat in alle gevallen werknemers succesvol binnen een organisatie herplaatst kunnen worden.

Uit balans

Volgens de deelnemers is de balans volledig zoek. De recente aankondiging van minister Asscher dat het UWV binnenkort de transitievergoeding die werkgevers bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid moeten betalen gaat compenseren, is een stap in de goede richting.

Asscher bereid knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen

Maar er moet meer gebeuren. Volgens Pierre Verwegen (managing director Kwant Controls) moeten ook excessen in de gemoderniseerde ziektewet aangepakt worden. Door langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer, die slechts drie weken binnen zijn tweede jaarcontract heeft gewerkt, ziet zijn onderneming zich geconfronteerd met ca. 30.000 euro premieverhogingen (ziektewet en WGA) en het vooruitzicht dat deze kostenverhogingen nog wel even door kunnen lopen totdat de tien-jaar durende WGA periode is afgelopen.

Dergelijke excessen zijn geen uitzondering en kunnen zich ook voordoen bij ontslag tijdens de proeftijd of bij ziekte binnen 28 dagen na einde arbeidsovereenkomst als de ex-werknemer nog geen WW-uitkering heeft. Het aanpakken van dit soort excessen moet óók prioriteit van onze minister van SZW worden.

Financiële risico's

De overheid laat ook kansen liggen om de ziektewetlasten te reduceren. De no-riskpolis, die de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid afdekt, is beperkt tot bijzondere doelgroepen. Daardoor komen ex-werknemers met benutbare mogelijkheden tijdens het eerste ziektewetjaar niet aan een baan. De recente aankondiging van minister Asscher dat vanaf 1 januari 2017 een experimentele regeling van kracht wordt voor mensen waarvan na een jaar de ziektewetuitkering wordt stopgezet, is niet genoeg.

Ondernemers die mensen met benutbare mogelijkheden een kans willen bieden, kunnen zich de financiële risico’s bij uitval niet permitteren. Hierdoor blijven onnodig veel mensen in de kou staan, waarvoor werkgevers voor de kosten weer mogen opdraaien.

De uitkeringslasten voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten drukken te zwaar door op ondernemers. De drempel om personeel aan te nemen is hierdoor fors verhoogd. Bij het ontwerp van deze regeling, die onderdeel is van de WIA, is voor deze lange duur gekozen omdat bij gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten herstelkans bestaat. Inmiddels weten we wel beter. Uit stabiele instroomcijfers blijkt dat meer dan 60% van de WGA-instroom bestaat uit volledig, maar nog niet duurzaam arbeidsongeschikten. Deze groep voormalige werknemers is niet meer te re-integreren. Het is niet meer uit te leggen waarom werkgevers gedurende 10 jaar financieel verantwoordelijk blijven voor deze groep arbeidsongeschikten. De financiële verantwoordelijkheid van de werkgever voor de WGA zou drastisch beperkt moeten worden tot maximaal 5 jaar.

Meer drempels aanpakken

Ineke Dezentjé Hamming deed dan ook een klemmend beroep op DG Ter Haar om er bij minister Asscher op aan te dringen met spoed meer drempels voor werkgeverschap aan te pakken. Afgesproken is dat FME Bernard ter Haar een brief stuurt met onder andere quick wins om te bezien of meer knelpunten kunnen worden opgelost. Daarbij waarschuwde Bernard Ter Haar er wel voor dat dit tot lastenverschuivingen van individueel naar collectief zou kunnen leiden en voorkomen moet worden dat de kosten oplopen.

bron: FME

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (4)

1 oktober 2024 - Evenementenhal Gorinchem
METAVAK
3 oktober 2024 - Kortrijk Expo, Kortrijk (B)
ABISS
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Motek
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Vision

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden