Laatste nieuws:

ZOETERMEER, 11 januari 2016 14:33

Verkenning CAO Metalektro in impasse geëindigd

Het conflict over de CAO Metalektro is niet opgelost. De verkenningen tussen bonden en de werkgeversorganisatie FME hebben geen resultaat opgeleverd.

'
1/1

Sinds half november hebben metaalwerkgevers en vakbonden diverse gesprekken gevoerd. Doel was een basis te vinden voor hervatting van het CAO-overleg, met een reëel perspectief op een overeenkomst. Partijen kozen voor informele en open gesprekken om elkaars mogelijkheden optimaal te kunnen onderzoeken. De verschillen bleken niet te kunnen worden overbrugd. De grote onderwerpen in het conflict betreffen de zeggenschap van werknemers over hun werktijden, de investering in de opleiding en ontwikkeling van werknemers en de hoogte van de loonsverhoging.  Er is veel onvrede onder werknemers over de in hun ogen eenzijdige en ouderwetse arbeidsverhoudingen.

Niet verantwoord

CAO onderhandelaar Jos Brocken van FNV Metaal: "We eisen van de metaalwerkgevers dat recht wordt gedaan aan de wensen van werknemers die op grote schaal en langdurig actie voeren voor hun CAO. We vragen hele gewone dingen, zoals meer zeggenschap van werknemers over hun werktijden, die steeds eenzijdiger en onzekerder worden met te veel overwerk, maar dat wordt de werknemers niet gegund. Het zo lang uitblijven van een CAO en loonsverhogingen verdiept het conflict. We gaan nu met collega's en kaderleden spreken over de ernstige situatie nu er geen perspectief meer is op een CAO in de Metalektro."

CAO onderhandelaar Peter de Jong van CNV: "Het is in moderne arbeidsverhoudingen noodzakelijk dat meer wordt geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. Het is een hele slechte zaak dat de FME zo weinig bereid is om aan de wensen van mensen tegemoet te komen, ook niet op het gebied van een fatsoenlijke loonsverhoging die past bij een goed draaiende Metalektro-industrie. De cao is al 8 maanden afgelopen, dit is niet verantwoord. De bedrijfstak dreigt zo zijn aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers te verliezen."

Gemiste kans

FME-onderhandelaar Peter Bongaerts beschouwt het mislukken van de verkenningen als een gemiste kans: "Wij hebben ons maximaal ingezet voor een succesvol verloop. Wij hebben ons eindbod ingetrokken en andere voorstellen gedaan. Desondanks is de verkenning in een impasse geëindigd. Om tot een CAO akkoord te komen hebben wij voorstellen ingetrokken en andere voorstellen gedaan. Wij gaan ons nu beraden op de ontstane situatie en de verder te nemen stappen. Op zeer korte termijn zullen wij overleg hebben met onze achterban."

Grote transitie

Bij het loslaten van het eindbod gaf FME aan dat het tijd was om als sociale partners de handen in een te slaan. De werkgevers wilden samen met de bonden een nieuwe poging doen om voor deze CAO tot afspraken te komen die passen bij de toekomst van de technologische industrie. Een toekomst waarin internationale concurrentiedruk, snelle technologische ontwikkelingen en een stevig schommelende marktvraag het speelveld sterk veranderen.

Bongaerts: "De industrie moet zich klaarmaken voor de toekomst. Wij willen zorgen dat er niemand aan de kant komt te staan. Werkgevers moeten zich aanpassen door voorop te lopen met innovaties en slimme arbeidsprocessen waardoor zij de concurrentieslag met bedrijven, zowel in binnen- als buitenland, kunnen winnen en werk in Nederland kunnen aantrekken. Medewerkers zullen zich aan moeten aanpassen door zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Deze grote transitie vraagt erom dat sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen en nu al de nodige stappen in de goede richting zetten."

bron: Engineersonline.nl

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (2)

12 oktober 2023 - Het Zendstation - Lopikerkapel
Up to the Nexxt
29 november 2023 -
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden