Laatste nieuws:

ZOETERMEER, 4 januari 2016 12:08

Energieakkoord: partijen intensiveren afspraken om doelen te halen

De partijen van het Energieakkoord hebben een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen.

'
1/1

Uit de Nationale Energieverkenning 2015, die de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding geeft, bleek dat voor twee van de vijf doelen extra maatregelen nodig waren. De aanvullende maatregelen voor die twee doelen richten zich voornamelijk op hernieuwbare energie en energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving.

FME, zelf ook een partij binnen het Energieakkoord, pleitte al langer voor intensivering van de maatregelen voor gebouwde omgeving. “De technologie om energiebesparende maatregelen te treffen is volop beschikbaar maar het ontbreekt aan prikkels om eigenaren en huurders tot actie te laten komen”, aldus Charlie Droste die namens FME in de borgingscommissie van het Energieakkoord zit.

De nieuwe maatregelen moeten het doel van de 14 procent hernieuwbare energie te halen en een additionele energiebesparing van 100 petajoule in 2020 mogelijk maken.

Extra maatregelen energiebesparing

  • Twintig toezichthouders worden extra ingezet voor de intensivering van de handhaving Wet milieubeheer (Wm).
  • De Energie Prestatie Keuring, waarmee bedrijven en vastgoedeigenaren worden gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen, wordt snel ingevoerd.
  • Voor 1 mei 2016 is de aanscherping van het MEE-convenant (gericht op energiebesparing bij grote energie-intensieve bedrijven) effectief en inventariseren bedrijven onder coördinatie van VNO-NCW concrete voorstellen voor de in totaal beoogde 9 PJ besparing bij MEE-bedrijven.
  • De VNG, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, ministerie van BZK, natuur- en milieufederaties en anderen gaan voor de koopsector de regionale allianties effectiever inzetten en versterken. Hiermee wordt energiebesparing in de koopsector gestimuleerd. Het draait hierbij om bewustwording, ontzorging en financiering van energiebesparing in de koopsector.
  • Er komt een financieringsarrangement voor de koopsector. BZK zal als trekker dit samen met relevante partijen ontwikkelen en begin 2016 uitwerken in samenhang met de afspraken bij het Belastingplan.

Extra maatregelen hernieuwbare energie

  • Rijk, provincies, gemeenten, de windsector, de natuur- en milieuorganisaties en netbeheerders hebben een actieplan Wind op land gemaakt om de afgesproken 6000MW in 2020 te realiseren.
  • ODE Decentraal, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Greenpeace hebben een Offensief Lokale Energie in gang gezet om lokale opwekking door burgers, coöperaties en lokale instellingen te bevorderen.
  • Per 1 januari 2016 wordt de subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmte van kracht.

De maatregelen in het intensiveringspakket worden per direct voorbereid of in uitvoering genomen. De Borgingscommissie publiceert in januari 2016 de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016 met daarin het tijdpad van de daarvoor benodigde acties.

bron: FME

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (0)

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden