VROUWENPOLDER, 30 november 2015 09:31

Diederik Samsom stelt getijdeninstallatie Oosterschelde stormvloedkering in gebruik

Op woensdag 25 november is de getijdeninstallatie in de Oosterschelde stormvloedkering officieel in gebruik genomen. De feestelijk ingebruikname van het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciĆ«le getijden-installatie in de wereld, waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar worden geĆÆnstalleerd, werd uitgevoerd door Diederik Samsom, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.

"Deze installatie is een enorme stap in de ontwikkeling van getijdenenergie. Onze getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 gigawatt. Met deze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld laten zien wat de kracht is van getijdenenergie - een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien", zegt Hans van Breugel, CEO van Tocardo, producent van de getijdeninstallatie.

Realistisch tarief

Volgens Joop Roodenburg, voorzitter van de raad van bestuur van Huisman, sponsor en medebouwer van het project, zijn de voordelen van getijdenenergie evident. "Naast het feit dat het uiterst voorspelbaar hoeveel energie wordt gegenereerd - het tij is er elke dag - worden de turbines geplaatst in het water en die zijn niet in zicht, zoals bij windturbines. Voor de toekomst richten we ons op het opschalen van de installaties. Dit vereist echter een grote investering, een realistisch tarief voor getijdenenergie en een vleugje idealisme. Dan kunnen we een belangrijke exportindustrie bouwen."

Naast de financiële sponsoring van het project, heeft Huisman zorg gedragen voor het ontwerp en de bouw van de ophangconstructie van de turbines.

Pro-actief

Om deze kansrijke exportpotentie vanuit Nederland mogelijk te maken pleiten Tocardo en Huisman voor een pro-actieve opstelling van de Nederlandse overheid, zoals het beschikbaar stellen van een ‘ontwikkel'-SDE+ voor energie uit water van € 0,18/kWh voor de eerste 100 MW. Hiermee gaat de sector de uitdaging aan om € 0,07/kWh onder het advies tarief van ECN te duiken en met 100 MW invulling te geven aan de offshore windambitie. Ook het verhogen van het plafond in de DEI investeringssubsidie van € 4 miljoen naar ten minste € 6 miljoen is een belangrijke stap die nodig is. Tenslotte moeten er meer locaties voor pilot- en demonstratieprojecten beschikbaar gesteld worden om deze projecten te faciliteren.

Naast Tocardo en Huisman is ook een aantal andere bedrijven betrokken geweest bij dit project. Strukton was vanaf het begin actief betrokken bij de planvorming, de planning en was tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement. De betrokkenheid van Mammoet bestaat uit het transport en de installatie van de getijdeninstallatie in de Oosterschelde stormvloedkering.

Ook de Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage aan de elektrotechnische installaties en de staalconstucties. Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen.

Duurzame energiemix

"Zeeland is omringd met water, wij zijn de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie zo goed bij onze provincie. De afgelopen jaren hebben wij veel expertise opgebouwd op dit vlak. We zijn al jaren aan het pionieren: nu kunnen we laten zien dat het water een belangrijke energiebron is. Ik ben ervan overtuigd dat getijdenenergie een belangrijke rol heeft in de toekomstige duurzame energiemix".

Foto's:

Diederik Samsom stelt getijdeninstallatie Oosterschelde stormvloedkering in gebruik

(foto: Paul Ridderhof)

© Aandrijvenenbesturen.nl