Laatste nieuws:

PETTEN, 1 oktober 2015 09:23

40 procent kostenreductie voor offshore windenergie haalbaar in 2023

Het is voor de Nederlandse samenleving noodzakelijk om op lange termijn volledig over te stappen op duurzame energiebronnen. Dit geldt niet alleen vanuit urgentie (het klimaat probleem en de eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen), maar het brengt ook kansen met zich mee. Het SER Energieakkoord is daarbij een stap in de goede richting.

'
1/1

Offshore windenergie is in dit akkoord een belangrijke pijler. De bouw van 3500 megawatt aan offshore windvermogen is gepland, met de eis dat de kosten in 2023 met 40 procent zijn gedaald. 

Haalbaar? 

ECN heeft onderzocht in hoeverre de noodzakelijke 40 procent kostenreductie voor offshore wind haalbaar is. In dit visiedocument onderbouwt ECN dat de kosten van wind op zee in Nederland met 40 procent kunnen dalen en laat zien hoe. Er is een combinatie van verschillende strategieën nodig die neerkomt op 5 stappen: 

  1. Technologische vernieuwing: Ten eerste leidt een combinatie van het gebruik van grotere rotoren, het verder uit elkaar plaatsen van de windturbines en het toepassen van technologische vernieuwingen in de windmolen zelf al snel tot een kostenreductie van 15 procent.

  2. Verbetering ontwerp: Verbetering van de lay-out, de volledige afstemming en optimalisatie van het windpark en de logistiek en infrastructuur op parkniveau zorgen daarnaast voor een verlaging in kosten van 6 procent.

  3. Efficiëntie projectontwikkelaar: Voor de volgende Nederlandse offshore windparken verzorgt Tennet de aansluiting van het park aan het hoogspanningsnet. De netbeheerder is hierbij in staat een reductie van 10 procent te realiseren op de kosten van energieopwekking door standaardisatie, inkoopvoordelen, systeem optimalisatie en leereffecten.

  4. Samenwerking windmolenparken: Ook leidt een goede samenwerking tussen windmolenparken, het verminderen van risico's en het testen en demonstreren van innovaties tot een kosten verlaging van 10 procent.

  5. Optimalisatie organisatie en kosten: Ten slotte zorgen de effecten van verbeterde organisatie en management en het optimaliseren van kapitaalkosten voor een laatste 3 procent aan kostenreductie.

Belemmeringen 

ECN toont hiermee aan dat innovaties in de offshore windparken de grootste rol spelen in het behalen van de gestelde norm. Er zijn echter ook belemmeringen op dit gebied. Niet-geverifieerde innovaties worden gezien als extra risico's en zorgen daarbij voor extra kosten in verband met het aantrekken van vreemd vermogen. Effectieve offshore testfaciliteiten verkorten de weg naar kostenverlagende innovaties, maar deze zijn nog in te geringe mate aanwezig in Nederland.

Toch is de kostenreductie volgens ECN haalbaar. De kostenanalyse stelt dat het toepassen van de genoemde strategieën tot een kostenreductie van 40 procent in 2023 ten opzichte van 2010 leidt. Tegen die tijd bewijst dit dat offshore windenergie daadwerkelijk een financieel-economisch duurzaam alternatief is.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (4)

1 oktober 2024 - Evenementenhal Gorinchem
METAVAK
3 oktober 2024 - Kortrijk Expo, Kortrijk (B)
ABISS
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Motek
8 oktober 2024 - Stuttgart (D)
Vision

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden