Laatste nieuws:

DEVENTER, 30 augustus 2015 16:16

Energiebesparing in de aandrijfketen

Op 15 september organiseert Aandrijven en Besturen ‘IE Motoren - Energiebesparing in de aandrijfketen' in De Rijtuigenloods in Amersfoort. We vieren daarmee onze twintigste verjaardag. Het evenement is ons feestje en de abonnees van AB zijn dan ook van harte uitgenodigd én krijgen na registratie gratis toegang.

Sinds 1 januari 2015 moeten alle nieuwe motoren in de EU met vermogens van 7,5 kW tot 375 kW minimaal voldoen aan verscherpte rendementseisen.'
Sinds 1 januari 2015 moeten alle nieuwe motoren in de EU met vermogens van 7,5 kW tot 375 kW minimaal voldoen aan verscherpte rendementseisen.
Rechts
1/2
Omdat we wel van bezoek houden krijgen ook abonnees van andere titels van onze uitgeverij, zoals Vraag & Aanbod, VMT, Schuttevaar en Metaal & Techniek, gratis toegang tot het evenement dat voor alle partijen die elektromotoren hebben draaien. Behalve plenaire lezingen waaronder een die een toekomstbeeld van de elektrische aandrijving in voer-, vlieg- en vaartuigen zal behandelen, verzorgen ook verschillende sponsoren van het evenement lezingen. Alle sponsoren zijn bovendien vertegenwoordigd op de ‘IE-markt':  ABB, ATB Motors, B&R Industriële Automatisering, Bauer Gear Motor, Bege, Danfoss, Eaton, Electro-Abi, Elincom, Elsto, Emerson, Hiflex, Lapp Benelux, Lenze, SEW-Eurodrive, WEG en Weidmüller. Zij houden zich tenslotte bezig met industriële energiebesparing en IE-motoren in de breedste zin van het woord.

Regelgeving

We gaan er voor het gemak van uit dat de regelgeving voor de AB-lezer min of meer bekend is. De EG 640/2009 - ook bekend als European Minimum Energy Performance Standards (EU MEPS) - stelt eisen aan het rendement van laagspanningselektromotoren. De rendementseisen zijn vastgelegd in de norm IEC 60034-30-1:2014, die vier verschillende rendementsklassen hanteert: IE1 voor motoren met het laagste rendement t/m IE4 voor motoren met een hoog rendement. De norm heeft betrekking op driefasen laagspanningsmotoren (tot 1000 V) met een nominaal vermogen van 0,12 kW tot 1000 kW op basis van continu bedrijf met vaste snelheid. De classificatie geldt voor twee-, vier-, zes- en achtpolige motoren. De IE-klasse én het rendement van de motor moeten altijd op het typeplaatje van de motor worden vermeld. De norm geldt overigens niet voor alle motoren. Remmotoren zijn bijvoorbeeld nu nog uitgezonderd en dat geldt ook voor motoren die in een vloeistof worden ondergedompeld of in een explosiegevaarlijke omgeving worden geplaatst.

Volgende fase

IE1-motoren mogen al sinds 16 juli 2011 niet meer in Europa op de markt worden gebracht. De tweede fase die begin dit jaar van kracht is geworden bepaalt dat nieuwe elektromotoren in rendementsklasse IE3 moeten vallen; IE2 is ook nog toegestaan maar alleen in combinatie met een frequentieregelaar. Nu geldt de verordening nog voor inductiemotoren met een vermogen van 7,5 kW tot 375 kW. Maar op 1 januari 2017 treedt de volgende fase van EU MEPS in werking, die inhoudt dat de ondergrens wordt verlaagd tot een vermogen van 0,75 kW. Dat de verordening zich richt op motoren met een vermogen van 0,75 tot 375 kW is niet toevallig. Ze maken nog geen 10% uit van het wereldwijd geïnstalleerde aantal motoren, maar zijn wel verantwoordelijk voor twee derde van het elektriciteitsverbruik van die elektromotoren.

Lonend

Elektromotorsystemen bepalen voor circa 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Motoren, pompen, ventilatoren en compressors zijn verantwoordelijk voor 40% van het mondiale energieverbruik. In deze systemen verbruikt de aandrijfketen 90% van de energie. Dit verbruik kan echter met 5 tot 50% worden verminderd als voor energiezuiniger motoren wordt gekozen. Het belangrijkste voordeel van de toepassing van het gebruik van energiezuinige motoren voor eindgebruikers is dan ook duidelijk: een lagere energierekening. Hoeveel het energieverbruik daalt is uiteraard afhankelijk van de toepassing.

Maar de meerkosten voor een energiezuinige motor - aan de productie worden hogere eisen gesteld - laten zich in de regel binnen een tot vijf jaar terugverdienen. Voor de eindgebruiker kan daar de Energie-investeringsaftrek (EIA) van de overheid nog bijkomen die de terugverdientijd nog verder kan verkorten; de IE4-motor staat op de Energielijst 2015. Met de wetenschap dat door de hogere productie-eisen IE3- en IE4-motoren langer meegaan dan de spilzieke exemplaren en de elektriciteitskosten meer dan 90% van de levensduurkosten (TCO - Total Cost of Ownership) uitmaken, kan de besparing over de levensduur al snel oplopen tot duizenden en zelfs tienduizenden euro's. Ook retrofitten van bestaande machines en installaties kan daarom zeker de moeite lonen.

Internationaal

Dat laatste is natuurlijk ook voor machinebouwers een kans. Dergelijke besparingen zijn een doorslaggevend investeringscriterium dat bestaande en nieuwe klanten over de streep kan trekken: retrofitten of investeren in een nieuwe machine of installatie. Machinebouwers moeten bovendien niet alleen in Nederland of de EU rekening houden met wijzigende regelgeving. De machinebouwer die exporteert buiten de EU moet beseffen dat internationaal de lokale regelgeving niet altijd gelijk opgaat met die binnen de EU. In de VS komt de NEMA-norm wel in hoge mate overeen met de IE-normen; aan een 60 Hz IE3-motor worden bijvoorbeeld gelijke rendementseisen gesteld als aan NEMA Premium-motoren. Maar in Brazilië en Australië wijken de normen bij lagere motorvermogens af van EU-norm. De VS heeft ook al normen neergelegd voor hoogspanningsmotoren. Nu nog op basis van vrijwilligheid. Dat geldt dan weer niet voor China dat in 2014 al met dwingende regelgeving is gekomen voor hoogspanningsmotoren. De tendens is overigens wel dat de eisen wereldwijd steeds meer op een lijn komen te liggen en uitzonderingen steedsmeer worden geschrapt.

Praktijk

In het door de sponsoren verzorgde parallelle lezingenprogramma passeert een reeks aan relevante onderwerpen de revue. Deels zijn deze lezingen technisch van aard over bijvoorbeeld bekabeling en het schakelen en beveiligen van IE-motoren motorbeveiliging omdat aanloopstromen bij deze motoren hoger zijn. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod zoals de internationale regelgeving op het gebied van energie-efficiency en hoe exporterende ondernemingen daar rekening mee kunnen en moeten houden. Veel aandacht is bovendien ingeruimd voor rekeningvoorbeelden die het nodige inzicht zullen geven over in de praktijk haalbare besparingen. Wie nu al wil zien dat het niet bij invuloefeningen blijft kan bij Green Deal terecht, een initiatief van industrie en overheid. De door Nederlandse ondernemers gerealiseerde besparingen zijn te vinden onder Cases op de Green Deal-website http://greendealaandrijfsystemen .

www.aandrijvenenbesturen.nl/ie2015/home.php

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (0)

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden