MARKNESSE, 27 augustus 2015 11:27

Minister Asscher, FME, FNV en CNV richten Fieldlab Sociale Innovatie op

Tijdens de FME Industrietop hebben minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink, voorzitter van FME en het Smart Industry Forum, met Ed Lugthart namens FNV en Piet Fortuin namens CNV afspraken gemaakt over de oprichting van een Fieldlab Sociale Innovatie. Dit fieldlab is een proeftuin waarin werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan de arbeidsorganisatie die nodig is om Smart Industry tot een succes te maken. Niet alleen zijn de juiste vaardigheden en kennis van medewerkers nodig, ook worden andere eisen gesteld aan de inrichting van arbeidsorganisaties.

Minister Asscher is opgetogen over dit gezamenlijke initiatief van werkgevers en vakbonden: "Van initiatieven als het Fieldflab Sociale Innovatie gaat mijn hart harder kloppen. Investeren in werknemers en nieuwe kennis aanboren, dat is de moderne arbeidsmarkt".

Smart Industry zal niet slagen zonder sociale innovatie

De wereldmarkt wordt steeds groter en actiever, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De razendsnelle ontwikkeling van robotica, sensortechnologie en 3D printen maakt duidelijk dat de vierde industriële revolutie een feit is. Die revolutie, Smart Industry, biedt het Nederlandse bedrijfsleven de kans concurrerend te blijven in de wereldmarkt. Piet Fortuin: "De impact van deze ontwikkelingen is ongekend en raakt niet alleen ondernemingen, maar ook mensen binnen die ondernemingen. De ontwikkeling van mensen is dus van groot belang."

Dezentjé vult aan: "Smart Industry zal inderdaad de nodige effecten hebben op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Heel veel beroepen zullen verdwijnen, maar daar komen ook nieuwe banen voor terug, waar andere vaardigheden en kennis voor worden gevraagd.  Met het hoge tempo waarop technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen moet er worden nagedacht over de wijze waarop huidige en toekomstige medewerkers worden meegenomen in deze ontwikkeling en, als dat niet mogelijk blijkt te zijn, hoe vormgegeven kan worden aan werkzekerheid. Gezamenlijk hebben we de verantwoordelijkheid deze transitie soepel te laten verlopen."

Mens in de organisatie

Smart Industry gaat over meer dan technologische ontwikkelingen, ICT en andere businessmodellen. "Het is juist de medewerker die straks het verschil moet gaan maken en het is van belang dat die medewerker beschikt over de juiste vaardigheden en kennis.", stelt Ed Lugthart.  Om kennis en ervaring te bundelen, nieuwe initiatieven te ontwikkelen en kennis uit te breiden is het Fieldlab Sociale Innovatie opgericht. Deze proeftuin wordt een regionaal netwerk van bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en overheden die zich exclusief richt op de mens in de organisatie."

High five voor andere kijk op arbeid

Lodewijk Asscher (SZW), Ineke Dezentjé (FME), Ed Lugthart (FNV) en Piet Fortuin (CNV) hebben een high five geven voor een andere kijk op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Bekijk hier de vijf afspraken en de toelichting op het initiatief: www.smartindustry.nl/highfive

Foto's:

high five

High five voor sociale innovatie.

© Aandrijvenenbesturen.nl