UTRECHT, 24 augustus 2015 10:39

Nieuwe diensten en verdienmodellen dankzij smart industry

Smart industry biedt de elektrotechnische installatiebranche een geweldige kans. Maar dan moet de sector wel heilige huisjes omver durven gooien. Installateurs moeten met nieuwe verdienmodellen en slimme diensten het heft in eigen handen nemen, zeggen experts aan de vooravond van Elektrotechniek 2015. Anders dreigt een scenario waarin de installateur de uitvoerder van nieuwkomers als Google wordt.

Tijdens Elektrotechniek 2015, van 29 september tot en met 2 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht, tonen exposanten in vier toepassingsgebieden nieuwe diensten en concepten uit de elektrotechniek. Innovaties mogelijk gemaakt dankzij de integratie van ICT en elektrotechniek. Sommige technisch dienstverleners zijn daar al volop mee bezig, zoals Leertouwer in Barneveld. Als Henry Lootens, themaspecialist duurzaamheid bij Leertouwer, voor het eerst bij een klant over energiebesparing praat, neemt hij het woord besparing niet eens in de mond. Procesoptimalisatie: daarmee trekt hij klanten over de streep. En in het nieuwe businessmodel van Leertouwer hoeven ze niet eerst te investeren. De kosten worden betaald vanuit de besparing op de energierekening, dankzij de procesoptimalisatie die Leertouwer realiseert door de integratie van ICT in elektrotechniek. Henry Lootens is overtuigd dat we op dit punt aan het begin staan van een trend die elektrotechniek ingrijpend gaat veranderen. In de industrie en utiliteitsbouw zie je  meer en meer IP-toepassingen. Apparaten en machines worden intelligent. Daardoor wordt het eenvoudiger om zaken als energieverbruik en onderhoudstoestand continu te meten.

Effecten smart industrie op de branche

Smart industry: daar gaat het hier om. De dgitalisering en het via internet alles aan elkaar koppelen, gaan een stempel drukken op de elektrotechnische installatiebranche. De installateur die diensten gaat aanbieden, moet meedenken over integratie van datanetwerken, integratie van zonnepanelen op het dak in de hele installatie, machines die eventueel op gelijkstroom draaien. De digitalisering grijpt ook in op de bedrijfsvoering van het installatiebedrijf. Door interne bedrijfsprocessen te digitaliseren en af te stemmen op die van je leveranciers, kun je onderhoud beter plannen, heb je bij recalls van producten sneller zicht op waar je die componenten overal hebt toegepast. Life cycle management zal aan belang winnen doordat het dankzij ICT-integratie gemakkelijker wordt.

Energiemonitoring als de basis

Dingen die we met onze smartphone al heel normaal vinden, gaan doordringen tot de professionele omgeving. De procesoptimalisatie waar Henry Lootens het over heeft, levert al gauw 15 tot 30 procent besparing op de energiefactuur op, zonder dat je hiervoor grote investeringen hoeft te doen. Je moet vooral meten en dat kan dankzij de koppeling van machines aan het web veel eenvoudiger dan vroeger. "Wij kunnen zelfs het verschil in energieverbruik zichtbaar maken tussen operatorploegen onderling. Als je dat weet, kun je met de mensen rond de tafel gaan zitten om over gedragsveranderingen te spreken. Want de grootste energieverbruiker is nog steeds het gedrag van de mens", legt Lootens uit. Deze gegevens leveren de technisch dienstverlener bovendien informatie op om het onderhoud te optimaliseren. Componenten melden zich automatisch als ze onderhoud nodig hebben, bijvoorbeeld doordat het stroomverbruik afwijkt van wat normaal zou zijn. Ook kan Leertouwer de levensduur van componenten monitoren. Dat doet het bedrijf al voor enkele industriële klanten. op die manier kun je de omslag maken die aan smart industry ten grondslag ligt, namelijk niet wachten totdat de klant belt over een storing, maar storingen voorkomen doordat je zicht hebt op de installatie.

Sneller, flexibeler en goedkoper

Mike Lusthof, productmanager bij Isotron Systems uit Den Bosch, ziet smart industry vooral als een middel om in te spelen op de kortere levenscyclus van producten en de grotere variatie, kortom de toegenomen vraag naar flexibiliteit in de maakindustrie. "In de maakindustrie moet het sneller, flexibeler en goedkoper. Smart industry is een ontwikkeling die ertoe moet leiden dat we in Europa onze concurrentiepositie kunnen behouden of terugwinnen. De rol van elektrotechniek in de industrie gaat hierdoor veranderen. Er komen meer slimme devices. Sensoren met I/O-link bijvoorbeeld, waardoor je direct ziet of een sensor online is en deze vanaf afstand kunt laden met een nieuwe parametersetting. Daarmee verhoog je de efficiency van de fabriek. Fysieke afstanden doen er straks minder toe, zo schetst hij de toekomstige situatie. Industriële processen worden veel meer IT-gebaseerd. Industriële PC- en PLC-systemen vloeien samen. Data verzamelen en daaruit informatie destilleren waar je als installateur meerwaarde mee kunt bieden aan je klant, dat is het doel.

Wie neemt het heft in handen?

Mike Lusthof van Isotron denkt dat de installateurs een rol kunnen spelen om smart industry op de kaart te zetten bij hun klanten, maar dat het uiteindelijk aan grote eindklanten ligt - die moeten beslissen deze kant op te gaan. "De gemiddelde installateur is bezig bestaande zaken te optimaliseren. Als componentenleverancier denken wij op applicatieniveau mee. Maar uiteindelijk heb je een grote klant nodig die zegt die kant gaan we op." Henry Lootens ziet juist wel een grote rol. "Het gedrag van de mensen is de grootste uitdaging. Technisch kan het gemakkelijk, als de wil er maar is. De Nederlandse overheid schreeuwt dat we energie moeten besparen. Maar als je meer groene stroom produceert en deze efficiënter benut doordat je het energieverbruik doet monitoren, hoeven we niet te besparen."

Elektrotechniek 2015 vindt plaats van 29 september tot en met 2 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Meer informatie is te vinden via http://www.elektrotechniek-online.nl/. Tweet mee via #ETbeurs

 

bron: Jaarbeurs Utrecht

Foto's:

smart

Smart: in dit magazijn brandt alleen licht op pleeken waar dat nodig is.

© Aandrijvenenbesturen.nl