UTRECHT, 16 juli 2015 11:29

Keuring koelinstallaties kan beter

De Inspectie SZW heeft bij 182 bedrijven drukapparatuur (zoals drukvaten en koelinstallaties) geïnspecteerd. Gebleken is dat de herkeuringsverplichting onvoldoende wordt nageleefd. In mindere mate geldt dit ook voor de andere verplichtingen, zoals goed onderhoud plegen en de aanwezigheid van de vereiste documenten.

Vaak willen gebruikers zich wel aan de verplichtingen houden, maar gebeurt dit niet vanwege onbekendheid met de (complexe) regelgeving, of het niet goed bijhouden van de herkeuringstermijnen.

Gevaarlijke apparatuur

Het werken met drukapparatuur is niet zonder gevaar door de aanwezigheid van hoge druk en gevaarlijke stoffen. Daarom is een verplichte periodieke herkeuring noodzakelijk. Jaarlijks worden ongeveer 18.000 herkeuringen uitgevoerd door een aangewezen keurende instelling.

Meeste overtredingen bij voedingsbedrijven

Er is geïnspecteerd bij 182 bedrijven waarvan bekend was dat een keuringstermijn van een drukapparaat verlopen is. Bij 68 bedrijven zijn 90 overtredingen vastgesteld. In enkele gevallen hebben de inspecteurs een potentieel gevaarlijke situatie geconstateerd.

Bij bedrijven in de voedingssector (in dit onderzoek de grootste sector) zijn de meeste overtredingen vastgesteld. Ook bleek bij bedrijven met tussen de 10 en 100 werknemers het aantal overtredingen het dubbele te zijn dan de kleinere of grotere bedrijven.

Oorzaak en voorkomen

Bij dit onderzoek is ook gekeken naar de redenen van niet naleving. Er blijkt in veel gevallen geen sprake te zijn van onwil, maar van onbekendheid met de (als complex ervaren) regelgeving en een gebrekkige administratie. De termijn van herkeuring wordt niet bewaakt.

Niet alle keuringsinstellingen sturen alle bedrijven een herinnering (dit is niet verplicht), hoewel dit zeer effectief is. De Inspectie SZW benadrukt het belang van een herinnering, maar bedrijven moeten zelf ook alert zijn. De Inspectie SZW zal op het onderwerp drukapparatuur blijven inspecteren.

Foto's:

Keuring koelinstallaties kan beter

© Aandrijvenenbesturen.nl