ZOETERMEER, 22 juni 2015 09:38

Rathenau-rapport: iedereen uit de comfortzone

Het Rathenau rapport Robotsamenleving sluit naadloos aan bij de Actieagenda Smart Industry. ‘Dit rapport maakt duidelijk dat iedereen uit de comfortzone moet. Niemand kan langs de zijlijn blijven staan', stelt FME in een reactie op het rapport.

Op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Rathenau Instituut onderzoek gedaan naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid. Het onderzoekinstituut is van mening dat we ons als samenleving moeten gaan afvragen hoe we om willen gaan met een arbeidsmarkt die steeds meer wordt beïnvloed door robots. FME-voorzitter en voorzitter van de stuurgroep Smart Industry Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink vindt het positief dat dit rapport er ligt: "Er is nu een helder overzicht van kansen en bedreigingen die ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering brengen. Dit onderstreept het belang van de Actieagenda Smart Industry. Wel blijft het rapport te veel hangen op globale beleidsboodschappen en de nog uit te voeren analyses. Het is zaak dat we nu in actie komen."

Met de Actieagenda Smart Industry zet Nederland vol in op het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen, zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren. FME: "Wereldwijd horen we tot de koplopers van deze ontwikkeling. Het is zaak dat we dat ook blijven. In zogeheten Fieldlabs, proeffabrieken waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan de uitrol van Smart Industry concepten, komen de ontwikkelingen die Rathenau beschrijft in de praktijk aan de orde."

Dezentjé: "Laten we de handen ineen slaan. De industrie werkt al volop samen met onderwijs-, kennisinstellingen en overheden. Laat dit rapport een extra ondersteuning zijn voor het belang van deze samenwerking. Zo voorkomen wij dat we er eindeloos over gaan praten, analyseren en onderzoeken. Aan de slag, daar komen we verder mee."

Foto's:

Rathenau-rapport: iedereen uit de comfortzone

Ineke Dezentjé: 'Niet eindeloos praten, analyseren en ondrzoeken, maar aan de slag'.

© Aandrijvenenbesturen.nl