Laatste nieuws:

HENGELO, 18 juni 2015 11:43

Regionale aanpak Techniekpact succesvol

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio's elkaar rond techniek gevonden. Dat is de conclusie die ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker trokken tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact.

'
1/1

Duizenden bedrijven zijn betrokken bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij jongeren en het opleiden en behouden van technici via publiek private samenwerkingen en sectorplannen. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd. De positieve trend van meer instroom in bètatechniek opleidingen zet zich dan ook door. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact.

"Binnen het Techniekpact hebben partijen de handen ineen geslagen en we zien nu dat partijen hun verantwoording nemen om gezamenlijk te werken aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt", aldus Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. "Onze unieke aanpak is dus succesvol. Veel acties uit het Techniekpact vergen echter een lange adem. De uitdaging voor de komende jaren is om de ingezette weg te verduurzamen."

Be Smart, Boost Technology

De goede voorbeelden van de regionale uitvoering stonden centraal tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 - Be Smart, Boost Technology, die dit jaar in landsdeel Oost plaatsvond. Dit landsdeel staat bekend om zijn hightech regio waarin volop aandacht is voor de aansluiting van de Techniekpact op de Smart Industry agenda.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel en landsdeeltrekker Techniekpact Oost: "De ontwikkeling van smart industry concepten vraagt om nieuwe vaardigheden en technisch kwalitatief opgeleide mensen. Daarom investeren wij in de aansluiting van onderwijs op de specifieke behoeften van arbeidsmarkt. Het streven is dat in 2020 vier op de tien studenten kiest voor een bètatechnische opleiding. Door goedwerkende publiek private samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderwijs willen wij ons onderscheiden met excellent techniekonderwijs. In de vele Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap in Landsdeel Oost zijn al indrukwekkende resultaten behaald. Meedoen loont!"

Jongeren centraal in 2015

Dit jaar krijgen jongeren een speciale plek binnen het Techniekpact. Via een landelijk event krijgen de science makers van Nederland het podium dat zij verdienen. Hiermee wil het Techniekpact meer aandacht vragen voor wetenschaps-, techniek- en makersonderwijs. Daarnaast gaat het Techniekpact jongeren actiever betrekken bij het vraagstuk hoe partijen met elkaar de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. In samenwerking met Shell, Jet-Net en TechNet/TechniekTalent.nu en de Missing Chapter Foundation wordt hiervoor een Kinderraad opgericht.

Focus nodig op nieuwe banen van morgen

De resultaten na twee jaar Techniekpact zijn bemoedigend maar aandacht is nodig voor het dreigende tekort aan techniekdocenten, de doorontwikkeling en verduurzaming van publiek private samenwerkingsverbanden zoals Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise en het nog altijd lage aandeel van meisjes en vrouwen in de techniek. Daarnaast ligt in veel technische sectoren de focus sterk op de knelpunten op de arbeidsmarkt van vandaag. Met de kennis van alle technologische ontwikkelingen is het urgent dat er nu stappen gezet worden voor het ontstaan van de nieuwe banen van morgen. Daarom wordt actief de verbinding gelegd met de Human Capital Agenda van

Op http://www.techniekpact.nl/ en in de Techniekpact-app is de voortgangsrapportage en de monitor van het Techniekpact beschikbaar.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (12)

22 april 2024 - Deutsche Messe, Hannover
Hannover Messe
23 april 2024 - Stuttgart (D)
Control
14 mei 2024 - Antwerp Expo, Antwerpen (B)
Advanced Manufacturing
15 mei 2024 - Antwerp Expo, Antwerpen (B)
Advanced Engineering
15 mei 2024 - Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Food Tech Event
28 mei 2024 - 's-Hertogenbosch
Power Electronics & Energy Storage
5 juni 2024 - Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Vision, Robotics & Motion
10 juni 2024 - Franfurt Am Main (D)
ACHEMA

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden