Laatste nieuws:

ZOETERMEER, 2 april 2015 09:48

Smart Industry brengt MKB honderdduizenden nieuwe banen

De verdere opmars van digitalisering en nieuwe technologie zal de komende tien jaar de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Nederland bepalen. De combinatie van het internet met nieuwe technologie - 3D-printen, het Internet of Things, Big Data en robottechnologie - leidt in ons land tot een nieuwe innovatieve industrie: Smart Industry. Deze slimme industrie gaat zorgen voor honderdduizenden nieuwe banen in het MKB.

'
1/1

Dat is een van de conclusies van de schrijvers Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME en voorzitter Team Smart Industry) en econoom Willem Vermeend (internetondernemer) in hun webboek ‘Smart Industry, Eat or be (B)eaten'. Zij willen met dit boek ondernemers inspireren om aan de slag te gaan met Smart Industry. Het boek is gepresenteerd bij de laatste Eat or be (B)eaten-bijeenkomst, bij Neopost Technologies in Drachten.

Het boek met de ondertitel ‘De nieuwe groeimotor en banenmachine van Nederland' is geen klassiek boek, maar een zogenoemd smart websiteboek. Het is voor iedereen gratis toegankelijk: www.smartindustry.info. In deze interactieve publicatie val te lezen dat in de komende jaren door nauwe samenwerking tussen de industrie en de ICT-sector een nieuwe innovatieve industriële sector zal ontstaan.

Het webboek maakt duidelijk dat Nederland volop moet investeren in robots, en in Europa voorop moet lopen.

Geen banenverlies, naar extra banen

De opvatting dat door de inzet van robots werkgelegenheid verloren gaat, wordt door de auteurs tegengesproken. Vermeend en Dezentjé leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit dat investeringen in robots in ons land per saldo juist extra banen opleveren, mede doordat werk dat in het verleden naar lagelonenlanden is verplaatst door robottechnologie weer renderend in ons land kan plaatsvinden. Smart Industry zal, vooral in het MKB tot vele honderdduizenden nieuwe banen leiden. Om die banen te kunnen bezetten, moet volgens Dezentjé en Vermeend nu al op alle niveaus in ons onderwijs op deze ontwikkeling worden ingespeeld; in de lesprogramma's is meer aandacht nodig voor ondernemerschap en voor nieuwe technologie. Steeds meer jongeren die hun studie hebben afgerond zullen werk vinden in de Smart Industry en dat geldt ook voor mensen die nu werkzaam zijn in krimpende bedrijfssectoren; door om- en bijscholing kunnen ze in een smart baan aan de slag.

Actieagenda

In opdracht van minister van Economische Zaken Henk Kamp stelde Ineke Dezentjé de Actieagenda Smart Industry op. Eind 2014 overhandigde ze deze aan de minister. Die heeft Dezentjé vervolgens gevraagd om samen met een stuurgroep en met advies van een forum uitvoering te geven aan de Actieagenda. Willem Vermeend is als lid van het forum nauw betrokken bij de uitwerking. Dit boek past in die Actieagenda en bij het versterken van de goede uitgangspositie van Nederland met betrekking tot Smart Industry, zodat we internationaal onze kansen kunnen verzilveren.

Dit webboek is een initiatief van FME in samenwerking met het Team Smart Industry. In dat team zijn naast FME de volgende organisaties vertegenwoordigd: het Ministerie van Economische Zaken, TNO, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT.  

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (2)

12 oktober 2023 - Het Zendstation - Lopikerkapel
Up to the Nexxt
29 november 2023 -
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden