Laatste nieuws:

ZOETERMEER, 8 december 2014 11:12

Rapport 'Gebouwen met toekomstwaarde' gepresenteerd

Leegstaande gebouwen vormen een financieel en maatschappelijk probleem dat moet worden aangepakt. Nieuwe leegstand moet worden voorkomen en bestaande leegstand moet worden aangepakt. Om hieraan een bijdrage te leveren is het rapport ‘Gebouwen met toekomstwaarde’ uitgebracht.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (links) en Michaël van Straalen.'
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (links) en Michaël van Straalen.
1/1

Het project is een initiatief van FME, VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, BNA, DGBC, Koninklijke Metaalunie, NL Ingenieurs, NVTB, Slim Bouwen en Uneto-VNI en de Rijksoverheid. FME vindt dit project belangrijk omdat de bouw een belangrijke afzetmarkt is voor de Technologische Industrie.

Het eerste exemplaar is door MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen uitgereikt aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Aanleiding voor dit rapport is dat steeds vaker in de markt en bij overheden de vraag opsteekt hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. Dit wordt mede ingegeven door ontwikkelingen als de leegstandsproblematiek en de wens tot verdere verduurzaming via een circulaire economie. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als een gebouw eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik, ook wel adaptief vermogen genoemd.

Criteria

Een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers tegenaan lopen, is het ontbreken van een breed gedragen methode met criteria waaraan een gebouw moet voldoen om in levenscyclus ander gebruik mogelijk te maken. Vanuit deze gedachte is een publiek-private samenwerking gestart voor het project 'Gebouwen met toekomstwaarde!'.

Het project draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling van de rijksoverheid om al in de ontwerpfase rekening te kunnen houden met het langer in de keten houden van gebouwen en bouwmaterialen. Het rapport vormt daarmee een handreiking aan alle betrokken partijen in de markt en overheid. Het is nadrukkelijk geen regulering of normering, maar een vrijwillig te benutten methode. Bij de ontwikkeling is veel waarde gehecht aan het creëren van draagvlak in de bouwsector en bij andere stakeholders. Om dit te realiseren zijn deskundigen betrokken, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk.

Cluster Bebouwde Omgeving

De inzet van technologie is onontkoombaar om de doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging, maar ook bijvoorbeeld duurzaamheid te halen. Samenwerking is daarbij noodzakelijk. Het cluster Bebouwde Omgeving zoekt die samenwerking en sluit aan bij lopende initiatieven. Binnen FME zijn 19 branches actief als technologieleverancier in de bouw, die zijn vertegenwoordigd in het cluster. Het aangaan van strategische allianties is er op gericht om eerder in het bouwproces betrokken te raken en meer toegevoegde waarde te leveren aan de bouwsector. Klik hier voor meer informatie over het Cluster Bebouwde Omgeving.

bron: FME

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (3)

4 oktober 2022 - Stuttgart
Motek
16 november 2022 - Tiel
Nationale Cobot Dag
30 november 2022 -
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden