DEVENTER, 6 oktober 2014 11:56

Hoogste tijd voor 'lean' productontwikkeling

Lean manufacturing heeft inmiddels aardig voet aan de grond gekregen in de Nederlandse maakindustrie. Steeds meer bedrijven hebben hun productie ‘lean’ ingericht en zich zo met succes gewapend tegen de lagelonenconcurrentie.

Echter, hoe ‘leaner’ productie, des te meer doet zich gevoelen dat productontwikkeling achterblijft. Dat stelt Siego de Sitter van CRAFT Lean Management, een internationale groep van ervaren lean-professionals. “Het was logisch om met lean in productie te beginnen, maar nu is het net zo logisch om productontwikkeling – de ‘aanvoerlijn’ naar productie – lean aan te pakken.”

Tijd voor productontwikkeling

Veel harde feiten zijn er niet, meldt Siego de Sitter, maar uit eigen contacten weet hij dat bijna alle bedrijven er niet in slagen hun ontwikkelprojecten volgens de tijdsplanning af te ronden. “Gemiddeld moeten projecten 20-50 procent sneller.” Dus is het logisch dat lean om de hoek komt kijken; dat gaat immers over doorlooptijdverkorting.

“En dan pak je de kostenbesparing vanzelf mee. Bovendien kun je met lean de time-to-market verkorten en dat betekent meer omzet en winst. De straf voor het te laat op de markt komen is tegenwoordig groot.” Maar het gekke is, aldus De Sitter, dat men kosten nog altijd beter kan meten dan doorlooptijden. “Bij lean manufacturing hebben we gezien dat het klassiek sturen op efficiency de doorlooptijden verlengt. En als men dan toch de planning wil halen, is de eerste reflex: harder werken. Dat helpt maar ten dele, want de oorzaken van vertraging worden er niet mee weggehaald.”

Oftewel, als je sneller wilt in productontwikkeling, moet je het slimmer organiseren en dan komt dus lean product development om de hoek kijken. Dat vindt zijn oorsprong, net als lean manufacturing, in Japan, waar Toyota (bekend van zijn Production System) weer het voorbeeld is van de toepassing van lean-principes.

Nederland

Japan loopt, zoals gezegd, voorop met lean product development en De Sitter ziet bijvoorbeeld in Scandinavië al het nodige gebeuren in lean communities. In ons land is het allemaal nog heel bescheiden. “Er zijn wel wat best practices bij enkele grote bedrijven, maar met name het MKB zou veel effectiever kunnen innoveren, als het slim naar z’n ontwikkelproces zou kijken.” Dit wordt alleen maar belangrijker nu OEM’ers steeds meer ontwikkeling bij hun toeleveranciers leggen.

“Het is niet moeilijk om ervoor te zorgen dat productontwikkeling elke keer een stukje sneller gaat. Het kost niets, maar je moet het willen en het onderdeel maken van het dagelijks werk. Als het gevoel leeft dat men procesverbetering ‘erbij’ moet doen en als er geen tijd is voor de ‘lessons learned’, dan lukt het niet. Gelukkig ziet iedereen weer de waarde van onze maakindustrie, maar willen we die behouden dan moeten we ook productontwikkeling in Nederland lean gaan organiseren.”

Bezoek de sessie ‘Lean Productontwikkeling’ van Siego de Sitter op de Constructeursdag 2014.

Foto's:

Siego de Sitter

Siego de Sitter

© Aandrijvenenbesturen.nl