Laatste nieuws:

EINDHOVEN, 26 augustus 2014 17:54

Technologie als aanjager van betere zorg

Dankzij multidisciplinaire samenwerking fungeert technologie meer en meer als aanjager van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Technology for Health, de voortzetting van het Health & Technology event, brengt alle technologische ontwikkelingen voor de gezondheidszorg samen onder één dak. Het gratis toegankelijke event combineert een volwaardige vakbeurs met een congres, waarin diverse keynotes inzoomen op samenwerking en de rol die technologie speelt bij het oplossen van medische en zorgtechnische vraagstukken.

Deep Brain Stimulation'
Deep Brain Stimulation
1/1

Op 9 en 10 september vindt Technology for Health 2014 plaats in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Organisator Mikrocentrum verwacht 75 exposanten en 1.000 deelnemers uit de gehele keten voor medische en zorgtechnologie. Zij vertegenwoordigen industrie, (gezondheids)zorg, wetenschap, incubators, handels- en distributiekanalen, financiers, zorgverzekeraars en overheden.

De rol in de gezondheidszorg van technologie - vaak vooral gezien als duur en complex - verdient meer positieve aandacht. Technologie kan fungeren als aanjager van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Bovendien groeit deze technologische ontwikkeling uit tot exportsucces. Dat stelt Herman van Wierst, beursmanager bij Mikrocentrum. Hij was verantwoordelijk voor het event Health & Technology, dat nu wordt voortgezet onder de naam Technology for Health. "Want technologie, van mechatronica en nanotechnologie tot (bio)materialen en ICT, kan over de volle breedte impact hebben op de gezondheidszorg. Daarom besteden we veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, zoals rond 3D-technologieën, robotica, ICT en e-health. We leggen daarbij de focus op de complete waardeketen, van idee tot product. Bijvoorbeeld in het lezingenprogramma, waarin keynotes inzoomen op de multidisciplinaire rol die technologie speelt bij het oplossen van medische en zorgtechnische vraagstukken. Om het belang van een ketenaanpak bij medische productontwikkeling verder te onderstrepen, laten we enkele keynotes volgen door lezingen van ontwikkelpartners. Het is juist de samenwerking van partijen in de waardeketen die kansen biedt voor nieuwe business."

Stap naar de kliniek

Een aansprekende case is die van Thrombinoscope, een spin-off van het UMC in Maastricht en inmiddels onderdeel van de Franse Stago Group. Het meten van trombinegeneratie (trombine is een stollingsenzym) is essentieel voor het kunnen vaststellen van het risico op te veel of te weinig bloedstolling. De door Thrombinoscope ontwikkelde meettechnologie moest worden geautomatiseerd om de stap van research naar de kliniek te kunnen maken. Daarvoor werd ingenieursbureau Tegema uit Son ingeschakeld. De complexe engineering voor een klinisch toepasbaar instrument is onderwerp van de duo-lezing van Peter Giesen, directeur van Thrombinoscope, en Martin van Acht, directeur van Tegema. Hun keynote wordt gevolgd door lezingen van twee projectpartners, de industrieel ontwerper en de softwareontwikkelaar.

Gebruiker centraal

Een andere keynote, van Sapiens Steering Brain Stimulation, gaat over de ontwikkeling van een nieuwe generatie implantaten voor diepe hersenstimulatie (DBS, deep brain stimulation). DBS wordt al gebruikt tegen de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, dystonie en dwangneurose. De keynote schetst de verschillende stappen in het ontwikkelproces en presenteert de eerste resultaten van patiëntstudies. Ontwikkelpartners VanBerlo en Atus zullen in een aansluitende lezing ingaan op de impact van 'user-centered design' op de ontwikkeling van het nieuwe DBS-systeem.

Zorgvernieuwing

Nieuwe technologie komt ook in de vorm van e-health, dat een bijdrage kan leveren aan verhoging van de arbeidsproductiviteit in de zorg. Echter, de verspreiding van e-health toepassingen in de zorg, met name de langdurige zorg, blijft achter bij de mogelijkheden. Dit komt aan de orde in de keynote van Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, Universiteit Maastricht, over de relatie tussen e-health, productiviteit en kosten van de gezondheidszorg.

E-health is een van de opties voor de zorgvernieuwing die zo broodnodig is om onze gezondheidszorg toekomstbestendig en duurzaam te maken. Technologie moet fungeren als dé transitiemotor voor duurzame zorg, zo zal Anne Flierman in zijn keynote betogen. Flierman is voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting IMDI.NL (Innovative Medical Devices Initiative NL), opgericht om de Nederlandse kennisinfrastructuur op het gebied van medical devices blijvend te versterken. "Nederland heeft internationaal erkende expertise en marktmogelijkheden in slimme minimaal-invasieve, beeldgeleide diagnostiek & behandeling én in slimme thuiszorg & revalidatietechnologie. IMDI.NL richt zich op het versterken en benutten van deze technische expertises voor het versnellen van zorgvernieuwing en het economisch benutten van die technologische voorsprong."

Dat is precies waar Technology for Health om draait: technologie, zorg(vernieuwing) en business.

http://www.technologyforhealth.nl/

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (1)

29 november 2023 -
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden